RMK kutsub huvilisi looduse päeva retkedele 25.07

Riigimetsa Majandamise Keskus korraldab alates 13. augustist terve nädala jooksul rohkem kui 30 retke, et tutvustada huvilistele Eestimaa kauneid paiku ja loodusväärtusi.

Näha saab näiteks nii Kalevipoja jalajälgi Neerutis kui ka uudistada Põlula kalakasvandust ning meisterdada Lahemaal või Hiiumaal kuusevaigusalvi. Muu hulgas saab uurima minna sedagi, miks on soo väärtuslikum märjana kui kuivendatuna ning mida selle tarvis tehakse, et kuivaks muudetud alad taas vesiseks muuta.

Üle Eesti korraldatavad retked on kõigile tasuta ning nendega pööratakse tähelepanu Eestimaa ilusale, avastamist väärt loodusele.
„Riigimetsas on palju kauneid paiku, mida loodusehuvilised omal käel ehk juba külastanudki on, ent kindlasti leiab meie pakutavast valikust omale huvipakkuva retke. Kõiki retki juhendavad RMK töötajad, sealhulgas looduskaitseosakonna töötajad, kes oskavad rääkida ka, kuidas need paigad ja loodusväärtused on tekkinud ning kas ja milliseid töid nende taastamiseks ja hoidmiseks on tehtud,“ rääkis RMK juhatuse liige Kristjan Tõnisson.

Tema sõnul tekitab vahel üllatust, et looduse kaitsmiseks on üldse töid teha tarvis ning pigem ollakse seda meelt, et loodus toimetagu omasoodu.

„Siiski on sageli tarvis inimese abi, et alale iseloomulikud liigid saaks omale sobiva elupaiga, sinna elama asuks ning sinna ka jääks,“ märkis Tõnisson.

Eelmise aasta looduse päeva retk Valgamaale Mustjõe luhaniidule.

Näiteks asjaolu, et veised rannakarjamaadel või puisniitudel rohtu süüa nosivad ning heina niidetakse, ei ole tihtipeale tingitud sellest, et loomade omaniku valdused sealmail asuvad, vaid seda on tarvis teha justnimelt liigirikkuse hoidmiseks.

„Paljud looduse heaks tehtavad tööd nõuavad aega ning tulemuski laseb end päris kaua oodata, aga tulemata see ei jää – näiteks laulavad nüüd juba mitmel pool taas juttselg-kärnkonnad ehk kõred ning see on juhtunud nende elupaikade taastamistööde tulemusena,“ märkis Tõnisson.

RMK matkast osavõtuks on vaja end registreerida, seda saab teha aadressil: https://loodusegakoos.ee/eesti-looduse-paev
Seal leiab iga retke kohta ka täpsemat infot.

Eesti looduse päeva tänavune sõnum on „Tunne ja hoia kodumaa loodust ja kultuuri“.

Eesti looduse päeva traditsioon sai RMK eestvedamisel alguse 2018. aastal, mil tähistati Eesti Vabariigi sajandat sünnipäeva. Tookord 18. augustil korraldasid kõik RMK külastuskeskused üle Eesti erinevaid temaatilisi sündmusi ja Eesti looduse päeva tähistamine kulmineerus suure ühismatkamise lõpupeoga Aegviidus.

Tänavu lõpetab Eesti looduse päevale pühendatud nädala 20. augustil Elistvere loomapargis toimuv Valge Öö, millega ühtlasi tähistatakse ka loomapargi 25. sünnipäeva.

Matkanädala sisse jääb ka 14. august – Vaika linnukaitseala sünnikuupäev 1910. aastal. Just siis sõlmiti Riia Loodusuurijate Seltsi ja Kihelkonna kirikumõisa vahel rendileping, mille järgi läksid Vaika linnusaared viie tsaariaegse kuldrubla eest kuueks aastaks seltsi valdusse.

Lisainfo:
Kristjan Tõnisson
RMK juhatuse liige
kristjan.tonisson@rmk.ee
5691 8728