RMK kestvuslepingud tagavad stabiilse Eesti puiduturu 05.01

RMK puiduturustusosakonna juhataja Ulvar Kaubi kommentaar 5. jaanuaril 2022 ilmunud Postimehe artiklile „RMK müüs puitu 52 miljoni euro jagu oksjonihindadest odavamalt“.

Tänu RMK kestvuslepingutele on tagatud Eesti puiduturu stabiilsus ja tehtud sadades miljonites eurodes investeeringuid siinsesse metsa- ja puidutööstusesse.

RMK müüb puitu vabaturul avaliku konkurentsi tingimustes. Nii kestvuslepingute alusel kui enampakkumistel puitu müües kujuneb hind ettevõtete vahelises konkurentsis. Kõigil ettevõtetel on võimalus osaleda kõikidel RMK korraldatud pakkumistel.

Nii kestvuslepingute kui enampakkumiste korral saab puidu parima hinna pakkuja.
Mõlema müügiviisi korral kujuneb hind ettevõtete poolt tehtud hinnapakkumiste alusel. Just seetõttu, et ettevõtetel on võimalik RMK-ga sõlmida kestvuslepinguid, on Eestis korralikult välja arendatud palke kasutavad sae- ja vineeritööstus ning investeeritud suuremahuliselt ka kütte- ja paberipuitu kasutavasse tööstusesse. Kahjuks ei ole veel suudetud rajada vajalikku töötlemisvõimsust kogu paberipuidu kohapealseks väärindamiseks.

Kestvuslepingute alusel müüakse palke ainult töötlejatele.
RMK poolt kestvuslepingute alusel müüdava puidu kogus moodustab 85% RMK aastasest puidu müügi mahust. See on piisavalt suur kogus, mille nimel ettevõtted turul võistlema panna. RMK on loonud sellise kestvuslepingute müügisüsteemi, mis tagab ettevõtetele stabiilse koguse, kui selle eest makstakse parimat hinda. Paberi- ja küttepuitu müüakse ka eksportööridele, kuna kohapealne kasutus ei kata veel täielikult raiest tulevat mahtu. RMK müüb enampakkumistel ligi 15% mahust, et võimaldada uutel tulijatel turule tulla ning müüa sellist metsamaterjali, mille kogused on väikesed ja mille väljatulekut raiest on seetõttu keeruline prognoosida.

RMK puidumüügi andmed, sh hinnad, on avalikud ning kodulehe kaudu kõigile kättesaadavad.
Selleks, et puiduturul valitseks võimalikult tihe konkurents ja läbipaistvus, jagab RMK oma puidumüügiandmeid kõigi kestvuslepingute partnerite ning enampakkumistel osalenud osalejatega. Tulemuseks on see, et ettevõtted teavad ja saavad pidevalt jälgida puiduturu olukorda ning teevad RMK-lt puidu ostmiseks alati parima pakkumise. Nii nagu ka kõigi teiste kaupade, muutuvad ka puidu hinnad turul pidevalt. RMK kestvuslepingute süsteem annab võimaluse turukõikumisi vähendada ja ettevõtetel, samuti riigil metsaomanikuna, püsivalt tugevneda. Eesti metsa- ja puidutööstuse ettevõtete poolt pakutav lisandväärtus pidevalt kasvab ning ulatub miljarditesse eurodesse. Ka RMK müügitulu on sellest johtuvalt järk-järgult suurenenud. Info RMK poolt müüdud puidu koguste ja hindade kohta on kõigile kättesaadav RMK kodulehe kaudu.

Loomulikult pole RMK-l midagi selle vastu kui riigivara valitseja, Riigikontroll või mistahes muu selleks valitud institutsioon RMK puidumüügi korraldust, sh kestvuslepinguid kontrollib.

Lisainfo:
Ulvar Kaubi
RMK puiduturustusosakonna juhataja
ulvar.kaubi@rmk.ee
513 7042

Sille Ader
RMK kommunikatsiooniosakonna juhataja
sille.ader@rmk.ee
+372 5666 5896