Rahvusvahelised auditid kinnitavad, et RMK majandab metsi säästlikult 28.12

Rahvusvahelise audiitorfirma kinnitusel vastab RMK tegevus säästliku ja kestliku metsamajandamise nõuetele.

Septembris analüüsisid metsasertifitseerimisega tegeleva BM Certification Estonia audiitorid järjekordse auditi käigus RMK metsamajandamist ning tõdesid, et RMK majandab metsi vastutustundlikult.

Auditi läbiviijad kontrollisid muu hulgas mitmeid raielanke, metsamaterjali väljavedu, samuti kuivendusobjekte ning leidsid, et töid on tehtud ja tehakse vastavalt säästva metsamajandamise nõuetele. Audit tõendab ametlikult FSC® (FSC-C022757) ja PEFC sertifikaadi kehtivust.

RMK juhatuse liikme Kristjan Tõnissoni sõnul on RMK-l säästva metsanduse sertifikaadid juba aastaid. „Riigimetsa hoidja ja majandajana peab meie tegevus vastama kõrgetele nõuetele. Ka sel aastal kinnitas rahvusvaheline audit, et majandame jätkuvalt metsi säästlikult, kogukondi kaasates ja keskkonnaga arvestades,“ lisas Tõnisson.

Valgustusraie tegemine. Foto: Jarek Jõepera

Audit ei tuvastanud suuremaid mittevastavusi, kuid tõi välja väiksemad puudused tööohutuses – kokkuveotraktoris oli aegunud esmaabikomplekt, töötajad ei kandnud mõnel juhul nõuetekohast kiivrit ning turvajalanõusid.

„Tööohutusnõuetest kinnipidamine on metsatöödes eluliselt oluline. Töötame selle nimel, et niisuguseid puudusi ette ei tuleks,“ lausus Tõnisson.

Eelmisel aastal märgatud puudused töökeskkonna nõuete ja FSC logo kasutamise kohta on RMK likvideerinud.

Taustaks sertifitseerimise kohta
Eesti riigimetsa on läbi aastakümnete majandatud säästvalt. Metsaraie ei ole ületanud juurdekasvu, metsatööde tegemisel on püütud maksimaalselt vältida looduskeskkonna kahjustusi ning oluline osa, üle 30% riigimetsast on range kaitse all.

RMK-le on omistatud kaks säästva metsanduse sertifikaati – aastal 2002 FSC® ja 2010. aastal PEFC. Mõlemad on laialt tunnustatud ülemaailmsed säästliku metsamajandamise hindamise süsteemid, mille nõuetele vastamine annab kinnitust, et metsa majandatakse ökoloogiliselt, sotsiaalselt ja majanduslikult tasakaalustatult. Lihtsalt seletatuna tähendab see, et metsa majandatakse keskkonda võimalikult säästvalt ja optimaalses mahus. Samuti on kaitstud nende inimeste huvid, kes metsas puhkamas või marjul-seenel käivad.

FSC logo tähistab tooteid, mis sisaldavad puitu hästi majandatud metsast. PEFC-märgis tootel või pakendil annab kindluse, et tootes sisalduv puit või puidul põhinev materjal pärineb kestlikult majandatud metsadest ning on toodetud vastutustundlikult.

RMK FSC sertifikaat kehtib 2027. aasta 31. jaanuarini, PEFC sertifikaat 2025. aasta 28. novembrini.

Auditid kinnitavad, et RMK majandab metsi vastutustundlikult.

Lisainfo:
Kristiina Viiron
RMK kommunikatsioonispetsialist
kristiina.viiron@rmk.ee
5199 1549