Laupäevast stardivad Eesti looduse päeva RMK retked 11.08

Alates saabuvast nädalavahetusest korraldab RMK nädal aega matkasõpradele retki avastamaks Eestimaa imekaunist loodust. Eesti looduse päeva tähistavad retked aitavad märgata meie ilusat, avastamist väärt loodust nii kaitsealadel kui ka väljapool neid.

„Retki on üle 30 ning need viivad osalejaid uudistama väga mitmekülgseid loodusmaastikke liivikutest taastamisel olevate soodeni,“ rääkis RMK juhatuse liige Kristjan Tõnisson.

Näiteks saab uurida juttselg-kärnkonna ehk kõre elupaika Läänemaal Veskijärvel, heita pilku Selja jõe veealusesse maailma ning rännata ürgsetel soomaastikel. Hiiumaale Kaibaldi liivikule viival retkel aga kuuleb, kuidas tulekahjud on sealset maastikku kujundanud ning mida nüüd tehakse, et ala uuesti kinni ei kasvaks.

„Retkede valik on mitmekesine, nii nagu kogu meie looduski,“ tõdes RMK külastuskorraldusosakonna juhataja Marge Rammo. „Kuna retked toimuvad terve nädala jooksul, siis jõuab külastada soovi ja võimaluse korral mitutki kohta.“

Kõiki retki juhendavad RMK töötajad, kes oskavad lisaks paiga tutvustamisele rääkida ka, kuidas need kohad ja loodusväärtused on tekkinud ning milliseid töid nende taastamiseks ja hoidmiseks on tehtud.

RMK matkast osavõtuks on vaja end registreerida aadressil: https://loodusegakoos.ee/eesti-looduse-paev. Sealt leiab iga retke kohta ka täpsema info. Retkel osalemine on kõigile soovijaile tasuta.

Eesti looduse päevaks peetakse 14. augustit – päeva, mil 1910. aastal loodi Vaikla linnukaitseala. Sel ajaloolisel päeval sõlmiti Riia Loodusuurijate Seltsi ja Kihelkonna kirikumõisa vahel rendileping, mille järgi läksid Vaika linnusaared viie tsaariaegse kuldrubla eest kuueks aastaks seltsi valdusse.

Eesti looduse päeva tähistamise traditsioon sai RMK eestvedamisel alguse 2018. aastal – Eesti Vabariigil 100. sünnipäeval. Tookord korraldasid kõik RMK külastuskeskused üle Eesti erinevaid temaatilisi sündmusi ja Eesti looduse päeva tähistamine kulmineerus suure ühismatkamise lõpupeoga Aegviidus.

Juttselg-kärnkonn ehk kõre, kelle elupaigaga saab Läänemaale Veskijärvele tutvuma minna. Foto: Riinu Rannap

Lisainfo:
Kristjan Tõnisson
RMK juhatuse liige
kristjan.tonisson@rmk.ee
5691 8728