Turu-uuringute AS: 97% eestimaalastest peab RMK külastustaristut vajalikuks 19.02

Turu-uuringute AS-i mullu oktoobris ja novembris toimunud Eesti elanikkonna looduses liikumise uuringust selgus, et 97% eestimaalastest peab RMK loodud puhke- ja liikumisvõimalusi oluliseks ja 64% on küsitlusele eelnenud aasta jooksul neid kasutanud. Mõlemad näidud on võrreldes 2012. aasta uuringu tulemustega kasvanud.

Lõppenud aasta oli mitmes mõttes eriline – jõudsalt levivast koroonapandeemiast tingitud reisipiirangud ja kaunis kodumaine suvi tõid RMK külastustaristule 2,9 miljonit külastust. Niivõrd kõrge külastuste arv toetas igati ka Eestimaa elanikkonna looduses liikumise uuringu läbiviimist.

Turu-uuringute AS-i uuringujuht Vaike Vainu ütles, et võrreldes 2012. aastaga, mil aastas külastas RMK külastusobjekte 36% elanikest, oli 2020. aasta sama perioodi näitaja tunduvalt kõrgem - 64%. Arvuliselt külastas eelmisel aastal RMK rajatud objekte 679 000 – 745 000 inimest.

„Huvitavatest faktidest võib esile tuua, et 12% eestimaalastest on RMK külastustaristu püsikliendid, kuna nemad külastasid eelmisel aastal meie objekte 12 või veelgi enamal korral. 43% külastajatest avastas möödunud aastal esmakordselt mõnda sellist RMK matkateed, kus polnud kunagi varem käinud, seega on meie teavitustööst inimeste suunamisel vähemtuntud paikadesse kasu olnud,”rõõmustas RMK külastuskorraldusosakonna juhataja Marge Rammo.
Kui 2012. aastal pidas RMK loodud puhkamise ja liikumise võimalusi vajalikuks 85%, siis 2020. aastal 97% vastanutest. Sealjuures on vähenenud selge arvamuseta elanike osatähtsus ja kasvanud nende inimeste hulk, kelle silmis on riigimetsas loodud puhkamise ja liikumise võimalused väga olulised ja vajalikud. Negatiivset arvamust väljendavate inimeste osatähtsus pole võrreldes 2012. aastaga muutunud.

„Sellised elanikkonna uuringud toetavad RMK oma külastusseire kaudu kogutavat infot ja aitavad meil elanikkonna arvamust arvestades RMK puhke- ja kaitsealadel paiknevat looduses liikumist toetavat ja suunavat külastustaristut veelgi paremini majandada ja arendada,“ sõnas Rammo, miks uuringu info on nende jaoks vajalik.

RMK külastuskorralduse tegevusteks kulus mullu 6,9 miljonit eurot (2012. aastal 6 miljonit), mida kasutati RMK puhke- ja kaitsealade taristu korrashoiu tagamiseks, maastiku seisundi säilitamiseks, külastuse suunamiseks ja külastuskeskustes toimuvate loodusteadlikkust edendavate tegevuste korraldamiseks, samuti koroonakriisist tingitud nõuete täitmiseks külastusobjektide hooldamisel ja inimeste liikumise suunamisel.

Uuringu tulemustega saab tutvuda RMK kodulehel. Inspiratsiooni eriilmeliste matkaradade ja puhkekohtade leidmiseks ning juhised vastutustundlikuks looduses liikumiseks leiab Loodusega koos äpist ja kodulehelt https://loodusegakoos.ee/.

RMK ehk Riigimetsa Majandamise Keskuse hoole all on ligi 30% kogu Eestimaast, seal asub 47% Eesti metsadest. RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK kasvatab metsa, hoiab loodusväärtusi, teenib riigile metsa majandades tulu, loob looduses liikumise võimalusi ja jagab loodusharidust.

Lisainfo:
Vaike Vainu
Turu-uuringute AS uuringujuht
vaike@turu-uuringute.ee
+372 5852 9709

Marge Rammo
RMK külastuskorralduse osakonna juhataja
marge.rammo@rmk.ee
+372 5137 035

Sille Ader
RMK kommunikatsiooniosakonna juhataja
sille.ader@rmk.ee
+372 5666 5896