RMK ületas kõiki arengukavas 2015-2020 seatud eesmärke 18.05

Äsja ilmunud aastaraamat võtab kokku RMK tegemised 2020. aastal ja annab ülevaate, kuidas õnnestus täita RMK 2015-2020. a perioodi arengukavas seatud eesmärke.

Aastaraamat võtab kokku RMK peamised tegutsemisvaldkonnad, tutvustab RMK rahastatavaid rakendusuuringuid ja koostööprojekte ning esitab ülevaate auditeeritud majandustulemustest. Kuivõrd 2020. aastal sai läbi ka RMK arengukava aastateks 2015–2020, annab aastaraamat ka ülevaate sealsete eesmärkide täitmisest.

„Viimase kuue aastaga suurendas RMK riigimetsamaa tootlikkust, kasvatades eesmärgina seatud 4,7 mln m3 asemel aastal 2020 juurde 4,8 mln m3 puitu. Viimase kuue aasta keskmisena varusime 3,8 mln m3 puitu aastas, tagades nõnda puiduturu stabiilsuse ja andes tööd tuhandetele eestimaalastele. Targa metsamajandamisega samaväärselt oluline on meie jaoks ka loodusväärtuste kaitse, mistõttu taastasime ohustatud või ebasoodsas seisundis elupaiku kuue aasta jooksul oluliselt rohkem (15 000 ha) kui oli algselt eesmärgina kirjas (10 000 ha),“ võttis RMK juhatuse esimees Aigar Kallas arengukava perioodi kokku.

Üle ega ümber ei saa ka eestimaalaste seas armastatud matkaradadest: RMK puhke- ja kaitsealadel tehti mullu rekordilised 2,9 miljonit külastust, sealjuures ületati eesmärgiks seatud number 2,5 miljonit juba enne koroona-aastat.

Kuus kõige olulisemat RMK ülesannet on metsa kasvatamine, loodusväärtuste hoidmine, looduskaitsetööde tegemine, riigile metsa majandades tulu teenimine, looduses liikumise võimaluste pakkumine ja loodusteadlikkuse edendamine. RMK metsas sai aasta jooksul tööd 6600 inimest, kellest 695 töötas põhikohaga RMK-s, ülejäänud on partnerettevõtete palgal või hooajatöölised. RMK-l on 30 kontorit üle Eesti, peakontor asub Sagadis.

RMK-l on neli sertifikaati – säästva metsanduse sertifikaat FSC® (FSC-C022757) ja PEFC ning keskkonna- ja kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaat ISO 14001 ja ISO 9001, mis tõestavad, et RMK lähtub oma tegevuses kõrgetest standarditest.

RMK elektroonilist aastaraamatut saab lugeda RMK veebilehel.

Lisainfo:
Aigar Kallas
RMK juhatuse esimees
aigar.kallas@rmk.ee
+372 528 1299

Sille Ader
RMK kommunikatsiooniosakonna juhataja
sille.ader@rmk.ee
+372 5666 5896