RMK otsib unikaalsete poollooduslike koosluste hooldamiseks rentnikke 10.03

RMK annab ka tänavu riigimaal kasutusse poollooduslike kooslustega maatükke, mis vajavad eripalgelisi taastamis- ja hooldustöid, et säilitada Eesti pärandkooslustele omane liigirikkus.

Esimene valikpakkumine sisaldab 230 maatükki, kokku üle 1700 hektari. Kõige rohkem antakse sel aastal kasutusse ranna- ja luhaniite, aga ka näiteks 65 hektarit puisniite ja -karjamaid. Suurim rendile pakutav maatükk on ligi 180 hektarit ja asub Tartumaal Alam-Pedja looduskaitsealal. Väikseim maatükk on 0,14 hektariline laid Läänemaal. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 18.03.2021 kell 12.00. Lisaks toimub teine valikpakkumine aprillis.

„Kõige populaarsemad on puisniidud, neile leiame rentnikud kiiresti. Seevastu keerulise ligipääsuga või liigniiskusest raskendatud elupaigatüüpidele on hooldajate leidmine raskem,“ ütles RMK looduskaitseosakonna spetsialist Saima Uusma.

Maade kasutusse andmisel eelistatakse rentnikke, kes on ka varem sama maatükki hooldanud. Teises järjekorras antakse eelis maatükiga külgneva maa kasutajatele. Kuna poollooduslike koosluste hooldamine ei ole tavapärane majandustegevus, siis maade kasutusse andmisel turuhinnast lähtuvat rendi alghinda ei määrata.

Koroonaviirusest põhjustatud olukorra tõttu on RMK kontorid avalikkusele suletud, seega tuleb pakkumised saata posti teel. Kõik uued ja senised poollooduslike koosluste hooldajad on oodatud oma huvist märku andma selleks loodud kaardirakenduse kaudu, mis on leitav RMK kodulehelt http://maaoksjon.maaamet.ee/rmk/loginid.php.

„Poollooduslike või teisisõnu pärandkoosluste niitmine ja loomadega karjatamine on vajalik selleks, et need alad kinni ei kasvaks. Poollooduslikke kooslusi kasutusse andes hoiame lisaks kaunitele maastikele ja liigirikkusele ka maapiirkondades elavaid inimesi, pakkudes neile võimalust oma majandustegevuse mitmekesistamiseks,“ selgitas Uusma. „Samuti väärivad need alad taastamist ja hooldamist nii oma kauni ilme kui tähelepanuväärselt kõrge liigirikkuse tõttu. Näiteks võib leida hooldatud puisniidu ühelt ruutmeetrilt üle 50 erineva liigi soontaimi.“

RMK hallataval riigimaal leidub poollooduslikke kooslusi 33 700 hektaril, millest ettevõtjatele on antud kasutamiseks 24 370 hektarit riigimaad.

Täpsema info valikpakkumiste toimumise, tingimuste ja maatükkide kohta leiab RMK kodulehelt.

RMK rendile antavate pärandkoosluste hulk maakonniti 2021. aastal:


Lisainfo:
Saima Uusma
RMK looduskaitseosakonna spetsialist
saima.uusma@rmk.ee
+372 5099 538

Sille Ader
RMK kommunikatsiooniosakonna juhataja
sille.ader@rmk.ee
+372 5666 5896