RMK koostas omavalitsustele riigimetsa tutvustavad kavad 09.12

RMK koostatud kavad annavad põhjaliku ülevaate omavalitsuse territooriumil kasvavast riigimetsast, seal tehtud ja plaanis olevatest erinevatest töödest ning puhkamisvõimalustest.

„Nendes tutvustustes on kokku võetud, missugused riigimetsad omavalitsuse territooriumil kasvavad, milliseid metsamajanduslikke, looduskaitselisi ja metsaparanduse töid on seal eelmisel kümnendil tehtud ning milliseid töid on tuleval kümnendil võimalik ja tarvilik teha,“ kirjeldab RMK peametsaülem Andres Sepp kokkuvõtvalt kavade sisu.
Samuti on tutvustustes kirjeldatud riigimetsas omavalitsuse piires asuvad matkarajad, lõkkekohad ja muu puhkuseks vajalik taristu ja pärandkultuuriobjektid. Samuti kõrgendatud avaliku huviga alad, mille metsatööde planeerimisse RMK kohalikke kogukondi kaasab.
Niisugused kavad on RMK koostanud kokku 76 omavalitsusele, kelle territooriumil RMK hallatavaid maid asub. Kolmes omavalitsuses (Maardu, Sillamäe ja Rakvere linn) riigimetsi ei ole.

Sepa sõnul otsustas RMK niisugused tutvustused kokku panna selleks, et anda omavalitsuse piires tagasivaade viimase kümne aasta jooksul riigimetsades tehtule ja toimunule, kirjeldada nende praegust seisu ning prognoosida ka tulevikku.

„Peamine eesmärk nende tutvustuste koostamisel on selgitada igale omavalitsusele, missugune riigimets nende territooriumil kasvab ja näidata seeläbi, et riigimetsa majandamine praegusel moel on jätkusuutlik ning kartust metsa otsalõppemise osas ei ole vaja tunda,“ märkis Sepp. „Soovime anda avalikkusele infot, et lisaks uuendusraiele tehakse ka väga palju muid töid noorte metsade kasvatamiseks, metsapuhkuse arendamiseks, looduse kaitsmiseks ning metsaparanduseks.“

Ühtlasi soovib RMK kavasid tutvustades saada veelkord omavalitsuse tagasisidet kõrgendatud avaliku huviga aladele riigimetsas. Sepp tõdeb, et enamik omavalitsusi on küll andnud RMK-le teada, millised on nendele olulised metsad, mida kohalik kogukond igapäevaselt aktiivselt kasutab, ent pärast valimisi ja uute volikogude kogunemisi võib olla tekkinud lisaks seni kokkulepitule veel mõtteid mõne riigimetsa ala kõrgendatud avaliku huviga alaks määramise osas.

Iga omavalitsus saab oma kava veebipõhise brošüürina, samuti on tutvustused lisatud RMK kodulehele, kus igaüks saab talle huvipakkuvat piirkonda uurida.

RMK metsaülematel on soov iga omavalitsuse esindajatele, sh volikogudele kavasid põhjalikumalt tutvustama ja lahti rääkima minna. Läbirääkimised kohtumiste asjus on parasjagu käimas.

Niisugust omavalitsusepõhist kava pole RMK varem koostanud. Kümme aastat tagasi koostas RMK metskonnapõhised kavad, mis olid ka praegustele eeskujuks, ent nüüdsed ülevaated ei sisalda nii palju erialaseid termineid, on veidi lühemad ja lihtsamalt sõnastatud ning on seetõttu loodetavasti ka paremini mõistetavad.

RMK koostatud riigimetsa terviktutvustusega saab tutvuda siin.

Lisainfo:
Andres Sepp
RMK peametsaülem
andres.sepp@rmk.ee
+372 505 5932