RMK kahekümnendal metsaviktoriinil osales rekordarv õpilasi  05.05

Vaatamata keerulistele koduõppe tingimustele võttis internetipõhisest RMK metsaviktoriinist osa 11 508 õpilast 265 koolist üle Eesti.

RMK metsaviktoriin on mõeldud abiks õpetajatele loodusainete õpetamisel ja pakkumaks õpilastele huvitavat ning mitmekesist materjali. Tänavu said tulemused kirja tervelt 11 508 õpilast, keda on rohkem kui kunagi varem metsaviktoriini kahekümneaastases ajaloos. Enim oli vastajaid 5.-9. klasside õpilaste hulgas, järgnesid algklasside õpilased ja seejärel 10.-12. klassid.

„Tänavu tuli juba teist aastat otsida lahendusi viktoriini küsimustele distantsõppelt. Kuna metsaviktoriinil osaletakse klasside kaupa, pidid õpetajad pingutama, et õpilasi innustada ja kaasata ühiselt osalema. Kindlasti andsid õnnestumisse suure panuse ka lapsevanemad,“ tunnustas RMK külastuskorralduse teabejuht ja viktoriini eestvedaja Tiina Neljandik taustajõudusid.

Neljandiku sõnul oskavad õpilased internetist andmeid otsida ja nende põhjal vastuseid leida paremini kui varasematel aastatel, laste digioskused on heal tasemel. Sel aastal ei joonistunud välja üht küsimust, mis oleks paljudele raskusi valmistanud. „Arvasime, et tänavu 50. juubelit tähistava Lahemaa rahvuspargi loodust puudutavad teemad võivad neile, kes kaugemalt pärit, keerulised olla. Näib siiski, et teave rahvuspargi radade ja looduse kohta on hästi kättesaadav, vaid mõned vastajad ei leidnud õiget kaarti, millelt Lahemaa lahed kokku lugeda,“ lausus Neljandik.

Kõik viktoriini küsimused ja kommenteeritud vastused on uudistamiseks lisatud metsaviktoriini kodulehele www.loodusegakoos.ee/metsakool/metsaviktoriin.

Iga vanuserühma parimatele klassidele on auhindadeks loodusõppeprogrammid RMK külastuskeskustes. Auhinna juurde kuulub ka bussisõidu kompensatsioon kohalesõiduks. Auhinnaprogramme külastuskeskustega kokku leppides palume arvestada koolidele ja huvitegevusele kehtestatud piirangutega.

„Täname kõiki osalejaid ning paneme teadmised taas proovile järgmise aasta viktoriinil, seniks aga kohtumiseni metsas!“ ütles Tiina Neljandik.

Metsaviktoriini kaudu õpilastele ja õpetajatele tuttavaks saanud RMK looduses liikuja kodulehte www.loodusegakoos.ee tasub külastada ka edaspidi, et leida enda jaoks seni avastamata õppe- ja matkaradu, lõkke- ja telkimiskohti, ning tuletada meelde looduses liikumise juhiseid.

Metsaviktoriini tulemustega saad tutvuda siin.
Parimad klassid vanusegruppide kaupa leiad siit. 

Lisainfo:
Tiina Neljandik
RMK külastuskorraldusosakonna teabejuht
tiina.neljandik@rmk.ee
+372 509 9397

Sille Ader
RMK kommunikatsiooniosakonna juhataja
sille.ader@rmk.ee
+372 5666 5896