Kogukonnad räägivad riigimetsa majandamises aktiivselt kaasa 18.01

RMK on viimasel kolmel aastal korraldanud kaasamiskoosolekuid riigimetsade majandamiseks 149 eri piirkonnas, neist 139 puhul saavutati kohalikega enne raietööde alustamist kokkulepe.

„Sageli kritiseeritakse, et RMK pole riigimetsa majandamisse kohalikke kaasanud või jõudnud nendega kokkuleppele, ent möödunud kolme aasta tulemuste põhjal saame öelda, et meil on vaid üksikud kohad, kus me pole kohalikega konsensusele jõudnud. Neis metsades läbirääkimised jätkuvad ning raieid enne kokkuleppeid ei tehta,“ lausus Andres Sepp, RMK peametsaülem.

2020. aastal toimusid avalikud arutelud 67 riigimetsa osa suhtes. Neist vaid Häädemeeste kandi, Herjava, Suurupi ja Valgeranna metsade puhul ei ole veel kohaliku kogukonna või elanikega kokkulepet saavutatud. Varasemast on läbirääkimised pooleli veel Kose ümbruse ja Ohtu metsade osas.

„Ka alanud aastal kaasame kogukondi metsa majandamise planeerimisse. Välja on valitud 80 uut riigimetsa osa, kus teavitamine ja kohalike elanike arvamuse küsimine on juba alanud või ettevalmistused selleks tegemisel,“ selgitas Andres Sepp. Enim huvi on seni üles näidanud Otepää inimesed Apteekrimäe osas, samuti loodame kohalike kõrget aktiivsust Kärdla ja Orissaare puhul.

Kõrgendatud avaliku huviga metsade puhul on tegu enamkülastatavate metsaosadega, kus inimesed armastavad jalutada ja sporti teha. Pärast metsa majandamise plaanide läbiarutamist kannab RMK need alad RMK kodulehel avaldatud avalikule metsatööde kaardile https://www.rmk.ee/metsatoode-kaart.

Vaata ka potentsiaalsete KAH-alade nimekirja 15.01.2021 seisuga, kus RMK kavandab metsatöid 2021. aastal.

Lisainfo:
Andres Sepp
RMK peametsaülem
andres.sepp@rmk.ee
+372 505 5932

Sille Ader
RMK kommunikatsiooniosakonna juhataja
sille.ader@rmk.ee
+372 5666 5896