VIDEO: RMK kutsub metsaistutuspäevaga üles kliimakangelaseks hakkama 16.05

Homme, 17. mail toimub Harjumaal, Raplamaal ja Tartumaal metsaistutuspäev. RMK eestvedamisel istutatakse riigimetsa üle 22 000 noore istiku.

„Igaühes peitub kliimakangelane, mida iga-aastase metsaistutuspäevaga inimestele meelde tuletada soovime,“ sõnas RMK juhatuse esimees Aigar Kallas. „Maailma kliima tasakaalus hoidmiseks on lisaks noorte puude istutamisele aga lugematuid viise. Meie supervõimed peituvad näiteks ka teadlikus tarbimises, prügi sorteerimises ja isikliku autotarbimise läbimõtlemises,“ lisas Kallas.

RMK  kliimakangelaste klipid leiab RMK veebilehelt https://rmk.ee/kliimakangelane/hakka-kliimakangelaseks

RMK istutuspäev toimub 17. mail kolmes paigas üle Eesti: Harjumaal Jägala külas, Raplamaal Juurus ja Tartumaal Võõpste külas. Kolmes kohas kokku pannakse mulda 22 000 puud, see moodustab 0,1% RMK iga-aastasest istutusmahust.

Metsaistutusel näitavad RMK metsakasvatajad ette kõik vajalikud töövõtted puude mulda panemiseks. Päeva jooksul saab igaüks istutada vähemalt 50 puud, koguda metsa ja kliima kohta teadmisi teadusteatri Kvark etendusest ja osaleda metsandusteemalisel arutelul. Istutustalgud algavad kell 12, päeva lõpetab kell 15 talgusupp.

RMK ehk Riigimetsa Majandamise Keskuse hoole all on ligikaudu 30% kogu Eestimaast, seal asub 47% Eesti metsadest. RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK kasvatab metsa, hoiab loodusväärtusi, teenib riigile metsa majandades tulu, loob looduses liikumise võimalusi ja jagab loodusharidust.