Tänavune RMK metsaistutuspäev võtab fookusesse kliima hoidmise 18.04

17. mail toimub RMK eestvedamisel metsaistutuspäev, mis on tänavu pühendatud kliima hoidmisele. Metsaistutuspäeva korraldatakse Harjumaal, Raplamaal ja Tartumaal, registreerimine on avatud 13. maini.

„RMK istutuspäevaga soovime välja tuua igas inimeses peituva kliimakangelase. Kuna kliima hoidmine on väga laiahaardeline teema, siis võib tekkida tunne, et ühe inimese tegevus suurt mõju ei oma. See on vale,“ sõnas RMK juhatuse esimees Aigar Kallas.

Kallas lisas, et tööstuse ja tootmise kõrval jätavad ka inimeste igapäevased tegevused ökoloogilise jalajälje, mille teadlik vähendamine ongi kliimakangelaste supervõime. „Näiteks RMK metsaistutuspäeval või oma maakodus noori puid istutades ning isiklikku autokasutust optimeerides saabki õhku paiskuvat süsihappegaasi vähendada. Loomulikult on positiivse mõjuga ka teadlik tarbimine, kuid kliimat hoidvaid tegevusi on veel mitmeid.“

Kõigile avatud istutuspäev toimub kolmes paigas üle Eesti: Harjumaal Jägala külas, Raplamaal Juurus ja Tartumaal Võõpste külas.

„Igasse istutusalasse mahub tegutsema 350 kliimakangelast. Kuigi Harjumaal on grupp täitunud ja Tartumaal veel üksikud vabad kohad, siis Raplamaal toimuvale istutamispäevale on võimalik registreeruda kuni 13. maini või kohtade täitumiseni,“ sõnas istutuspäeva korraldaja RMK loodusteabe teemajuht Kaidi Jõesalu.

RMK eestvedamisel istutavad kliimakangelased igal aastal riigimetsa ligi 21 miljonit istikut. Tänavu istutatavate puude hulgas on 10,4 miljonit mändi, 8,4 miljonit kuuske, 2,05 miljonit kaske ning 150 000 sangleppa. Riigimetsa uuendamiseks vajaminevad taimed kasvatatakse ette RMK kaheksas taimlas üle Eesti.

„Tervete ja elujõuliste metsade rajamiseks paneme üha enam rõhku taimede kvaliteedile, kaitsmisele ja hooldamisele, mis on muutuvates kliimaoludes eriti oluline. Just noor ja hästi majandatud mets seob võrreldes vana metsaga atmosfäärist rohkem süsinikku,“ selgitas Kallas.

Metsaistutusel osalemisel näitavad RMK metsakasvatajad ette kõik vajalikud töövõtted. Päeva jooksul saab igaüks istutada kuni 50 puud, koguda metsa kohta teadmisi ja osaleda metsandusteemalisel arutelul. Istutuspäev algab kell 12, päeva lõpetab kell 15 talgusupp.

Registreerumise tähtaeg on 13. mai kell 10. Lisainfo ja registreerumine RMK veebilehel https://rmk.ee/kliimakangelane.

RMK ehk Riigimetsa Majandamise Keskuse hoole all on ligikaudu 30% kogu Eestimaast, seal asub 47% Eesti metsadest. RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK kasvatab metsa, hoiab loodusväärtusi, teenib riigile metsa majandades tulu, loob looduses liikumise võimalusi ja jagab loodusharidust.