RMK Põlula kalakasvandusest asustati jõgedesse lõhe noorkalu 07.05

RMK Põlula kalakasvatustalitus asustas aprillis ja maikuu alguses Põhja-Eesti jõgedesse ning Pärnu jõkke kokku üle 149 000 lõhe noorkala.

Lõheasurkondade taastamise eesmärgil asustati Põlulast tänavu kevadel Põhja-Eesti jõgedesse kokku 28 600 kaheaastast lõhe noorkala keskmise kaaluga 78,4 grammi, neist Selja jõkke 5 200, Valgejõkke 7 000, Pirita jõkke 5 200, Jägala jõkke 5 600 ja Loobu jõkke 5 400 isendit. Aasta nooremaid, üheaastaseid lõhe noorkalu keskmise kaaluga 20,9 grammi asustati kokku 73 800, neist  Kunda jõe päritolu kalu Valgejõkke 23 100 ja Purtse jõkke21 400 ning Liivi lahe päritoluga kalu Pärnu jõkke 29 300 isendit. Lisaks viidi sobivatesse elupaikadesse kokku 47 300 kevadel koorunud päris väikesi, umbes 200 milligrammi kaaluvaid lõhevastseid, neist Purtse jõkke 24 100 ja Jägala jõkke 23200 isendit. 

Kasvatatud kalade tervisliku seisundi jälgimiseks tehakse regulaarselt uuringuid Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis. Bioohutusnõuete täitmist kontrollib Veterinaar- ja Toiduamet. Asustamisloa andis välja Keskkonnaamet. 

Järgmiste aastate asustamiskava täitmiseks on kalakasvanduses edasikasvatamisel Kunda ja Pärnu päritolu vastsed ja üheaastased lõhed.  

Asustamisjõgede ja konkreetsete asustamiskohtade valikul järgitakse Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi soovitusi, mis tuginevad seire andmetele. Lõhe vastsed jäävad pärast koorumist üheks kuni kaheks aastaks jõgedesse, misjärel nad laskuvad merre toitumisrändele. Asustamiskohtade valimisel jõkke edasikasvamiseks jäävatele noorkaladele püütakse vältida toidukonkurentsi looduslike kaladega. Kasvatatud kalad hajutatakse asustamisel võimalikult suurele kasvualale sellistes paikades, kus seireandmete põhjal looduslik järelkasv puudub või on väga vähene.  

Suuremad, ühe- ja kaheaastased lõhe noorkalad on enamasti jõudnud oma arengus niikaugele, et on valmis samal kevadel merre laskuma. Sellised kalad asustati enamjaolt jõgede alamjooksudele, kust nad paari nädala jooksul lahkuvad merre.  Lühikese aja vältel jões jätavad nad lõhnamälu abil meelde selle jõe tunnused ning tulevad meres veedetud aastate järel suguküpsetena tagasi samasse jõkke kudema, kust nad merre laskusid. 

Põlula Kalakasvatuskeskus on tänaseks tegutsenud 25 aastat ja seni ainus kalavarude taastamistöödega tegelev riiklik kalakasvandus Eestis. RMK-ga liideti Põlula Kalakasvatuskeskus 2014. aasta alguses. Alates 1997. aastast on Põlula kalakasvanduses kasvatatud ja veekogudesse asustatud kokku üle 6 miljoni mitmesuguses vanuses lõhe, meriforelli ja teiste vääriskalaliikide noorkala.   

Pilte asustamisest leiab siit.