RMK pani Eesti metsa saja aasta loo raamatukaante vahele 21.03

Riigimetsa Majandamise Keskus esitleb tänasel rahvusvahelisel metsapäeval raamatut „Sada aastat metsa lugu“, mis toob Eesti metsade ja metsanduse ajaloo lugejateni läbi erinevates arhiivides, muuseumites ja erakogudes leiduvate fotode.

Raamatu koostaja Triin Kusmini sõnul ei olnud raamatut koostades eesmärgiks juba ilmunud põhjalike ülevaadete kordamine, vaid meie metsaloo jutustamine Eestis saja aasta jooksul jäädvustatud fotode kaudu. „Raamatus esitletud piltidel elustub omaaegne elu ja meelelaad, tööd ja töövahendid, inimesed ja nende suhe metsaga,“ rääkis Kusmin.

Vanu metsandusfotosid vaadates võib näha nii mõndagi tänapäeval kummalist – kuidas sobivate karjamaade puudusel metsas loomi karjatati, 1950. aastatel nõukoguliku „looduse alistamise“ põhimõtte kohaselt metsi lennukitelt putukamürkidega pritsiti või paepealsetele metsastamiseks istutusvagusid sisse lõhati.

„Mõned probleemid tunduvad aga väga tänapäevased, näiteks 1920. aastate metsateadlaste mure toonase metsapoliitika pärast ning 1960. aastatel, matkaradade ja lõkkekohtade rajamise algusaegadel tõstatunud küsimus populaarsete metsapuhkuse kohtade liigsest tallamisest ja prügistamisest. Fotod ja nende lood näitavad, kuidas on kasvanud ja kasvatatud tänased metsad,“ lisas Kusmin.

Raamat on kummardus Eesti metsale ja metsa targalt hoidnud, kasvatanud ning kasutanud inimestele, samuti tähistatakse sellega 150 aasta möödumist esimese eestikeelse metsandusraamatu ilmumisest.

Raamatu väljaandja on Riigimetsa Majandamise Keskus ja koostaja Triin Kusmin.

Lisainfo
Triin Kusmin
RMK pärandkultuurispetsialist
triin.kusmin@rmk.ee
506 3944