RMK looduskaitsekonverents ootab ettekandeid  01.07

Riigimetsa Majandamise Keskuse looduskaitseosakond korraldab novembris elupaikade ja populatsioonide taastamise teemal konverentsi, kuhu on oodatud suulised ettekanded ja postrid.

Eestis on toimumas laiaulatuslikud tööd ökosüsteemide seisundi parendamiseks. Taastatud on tuhandetel hektaritel soo- ja niiduelupaiku ja suurendatud siirdekalade võimalike kudealade pindala. Edukalt on parendatud näiteks mitmete kahepaiksete ja kalaliikide populatsioonide seisundit. Ulatuslike töödega on kaasnenud sageli ka tulised arutelud maaomanike, teadlaste ja kohaliku omavalitsuse ametnike ja poliitikutega.  

Taastamistöödega seotud probleemide, tööde tulemuslikkuse ja konfliktide aruteluks teadlaste, otsustajate ning praktikute vahel korraldab RMK looduskaitsekonverentsi.   

Konverents käsitleb taastamistegevusi ja ohustatud liikide populatsioonide seisundi parandamist siseveekogude (jõed ja järved), poollooduslike koosluste, metsade ja soodega seotud elupaikades.  

Konverentsile on oodatud juhtumipõhised käsitlused järgmistel teemadel:

  • elupaikade ja populatsioonide taastamise strateegiline kavandamine;
  • taastamistööde edukus erinevates aja- ja ruumiskaalades;
  • taastamistöödega seotud huvide ja väärtuste vahelised konfliktid ning nende lahendamine;
  • taastamistööde praktiline korraldamine, teostamine ja maksumus;
  • taastamistööde tulemuslikkuse seire;
  • taastamisega seotud keskkonnaeetika küsimused.

Ettekannete ja postrite esialgsete pealkirjade ja lühikirjelduse esitamise tähtaega on 12. august 2019. Teemasid saab esitada siin: https://www.rmk.ee/kutse/rmk-looduskaitsekonverentsi-ettekanded

Konverents toimub 4.-5. novembril 2019 Strand SPA & konverentsihotellis Pärnus. Registreerimine konverentsile avatakse septembris.

Konverentsi keeled on eesti ja inglise keel ilma tõlketa.

RMK ehk Riigimetsa Majandamise Keskuse hoole all on ligikaudu 30% kogu Eestimaast, seal asub 47% Eesti metsadest. RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK kasvatab metsa, hoiab loodusväärtusi, teenib riigile metsa majandades tulu, loob looduses liikumise võimalusi ja jagab loodusharidust.

Lisainfo:

Kaupo Kohv
RMK looduskaitseosakonna juhataja
kaupo.kohv@rmk.ee 
Tel. 5349 7924