Riigimetsas pannakse mulda 21 miljonit kodumaist metsataime  08.04

Riigimetsas algab sel nädalal istutushooaeg. Tänavu paneb Riigimetsa Majandamise Keskus kasvama kokku 21 miljonit puud - mände istutatakse 10,4 miljonit, kuuski 8,4 miljonit, kaski 2,05 miljonit ning 150 000 sangleppa.

RMK metsakasvatustalituse juhataja Toomas Väädi sõnul panustab RMK järjest rohkem taimede kvaliteedile, kaitsmisele ja hooldamisele. „Taimede suuremale vastupidavusele panustades on võimalik uuendada suuremat pinda väiksema arvu taimedega. Et hoida eemal noori puid ohustavaid männikärsakaid, pannakse tänavu kasvama rekordilised 4,5 miljonit loodusliku biovaha ja liimiga kaitstud taime. Kaitseks sõraliste vastu pritsitakse ka sel sügisel 2500 hektaril noori taimi looduslike repellentidega. Need abinõud võimaldavad istutada ühele hektarile 3500 männitaime asemel 3200 ja 2000 kuusetaime asemel 1800.“ 

Kevadine metsaistutusperiood on väga pingeline aeg, iga päev istutatakse keskmiselt 180 jalgpalliväljaku suurusele alale uus metsapõlv. RMK taimlates ja metsas saab sel kiirel ajal hooajalist tööd üle 1700 inimese. Kogu vajaminev tööjõud leiti tänavu esmakordselt läbi riigihanke, mille käigus sõlmiti ettevõtetega riigimetsas metsaistutuseks kokku 180 lepingut.  

Kuna sügisel istutatud taimed on tänu piisavale niiskusele ja jahedamale ilmale hästi kasvama läinud ja sügisistutus aitab hajutada kevadist istutuskoormust, istutatakse ka tänavu miljon kuuske sügisesel istutusperioodil.  

Kõige rohkem, 3,3 miljonit taime pannakse tänavu kasvama Ida-Virumaal, järgneb Pärnumaa 2 miljoni ning Lääne-Virumaa 1,9 miljoni taimega.  

Käesolevaks aastaks on planeeritud ka eelmise aasta istutuslankide täiendamine seoses möödunud aasta erakordselt põuase kevade ja suvega, samuti piirkonniti tekkinud männikärsaka kahjustusega. Täiendamist vajab kokku 2500 hektarit, mille jaoks kasutatakse 2,5 miljonit taime.  

Kokku uuendab RMK sel aastal metsa ca 11 700 hektaril, millest istutatakse 8050 hektaril, külvatakse 300 hektaril ning looduslikule uuenemisele aidatakse maapinna mineraliseerimisega kaasa 1 600 hektaril. 1800 hektarit lehtpuudele sobilikke kasvukohti jäetakse looduslikule uuenemisele.  

Planeeritakse jätkata ka masinistutamisega, mille käigus tehakse ühe võttega ära nii maapinna ettevalmistus kui ka istutamine – esmalt tehakse ekskavaatori noole külge kinnitatud spetsiaalkopaga istutamiseks sobilik mätas ning sama töövõttega paigaldatakse istutuspeaga mättale suletud juurekavaga taim. Istutusmasinaga kasutatakse ära kõik taimekasvatuse võimalused, eelnevalt külmas hoitud ja suletud juurekavaga taimi istutatakse ka suvisel perioodil.

Kui tavapäraselt viiakse taimed raiesmikule maasturi, traktori või ATVga, siis raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse toimetab RMK väikesed puud juba mitmendat aastat järjest helikopteriga. Riigimetsa uuendamiseks vajaminevad taimed kasvatab RMK kaheksas taimlas üle Eesti.  

2018. aastal arvestati mets uuenenuks rekordilisel 9768 hektaril. RMK raiub igal aastal 1 protsendil riigimetsamaal küpseks saanud metsa, kõik raiesmikud uuendatakse. Lageraie raiesmik uueneb keskmiselt 5 aastaga, kus kasvab hektari kohta 0,5 meetri kõrguseid kuuski üle 1000 ja mände 1500 või 1 meetri kõrguseid lehtpuid üle 1500.  

RMK ehk Riigimetsa Majandamise Keskuse hoole all on ligikaudu 30% kogu Eestimaast, seal asub 47% Eesti metsadest. RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK kasvatab metsa, hoiab loodusväärtusi, teenib riigile metsa majandades tulu, loob looduses liikumise võimalusi ja jagab loodusharidust.  

Lisainfo:
Toomas Väät
RMK metsakasvatustalituse juhataja
toomas.vaat@rmk.ee
5205734