Õpilased saavad oma teadmised taas metsaviktoriinil proovile panna  08.04

Riigimetsa Majandamise Keskus korraldab juba kaheksateistkümnendat korda metsaviktoriini Eesti koolidele. Erinevas vanuses õpilased saavad oma teadmised metsast ja metsandusest, loodusest ja looduskaitsest proovile panna tänasest kuni 8. maini.

RMK metsaviktoriin pakub õpetajatele võimalust mitmekesistada loodusõpet koolis. „Teeme lähemalt tutvust aasta tegijatega looduses – aasta linnu ja looma, liblika ja orhidee, seene, sambla ja mullaga. Keeleaastale kohaselt on küsimusi ka selle kohta, kuidas endistel aegadel mõnda looma, lindu või taime nimetati, samuti leiame seoseid meie kirjandusklassika ja loodusteadmiste vahel,“ selgitas RMK Põhja-Eesti teabejuht Tiina Neljandik.  

Metsaviktoriin on osalemiseks avatud 8. aprillist kuni 8. maini veebilehel http://www.loodusegakoos.ee/metsakool/metsaviktoriin 

Vastamiseks on kokku pandud kaks küsimustikku: 1.- 4. klassile ja 5.-12. klassile. Kuigi osaletakse klasside kaupa, vastab iga õpilane küsimustele iseseisvalt. Metsaviktoriinil osalemine aitab kaasa õpioskuste arendamisele, sest juba õigeid vastuseid otsides saab kindlasti natuke targemaks. 

Samuti on avatud venekeelne viktoriinikeskkond, mis võimaldab ka vene koolidel kodumaa loodust paremini tundma õppida. Vene koolide õpetajad saavad oma õpilasi registreerida aadressil: http://loodusegakoos.ee/liesnaia-shkola/liesnaia-viktorina  

Võitjad selgitatakse välja kolmes vanuseklassis: 1.- 4. klass, 5.-9. klass ja 10.-12. klass. Parimatele klassidele on auhinnaks loodusõppeprogramm RMK külastuskeskustes.  

Möödunud aastal võttis viktoriinist osa 911 klassi 237 koolist üle Eesti, tulemuse sai kirja 10 567 õpilast.  

RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK teenib riigile metsa majandades tulu, kasvatab metsauuendusmaterjali ja korraldab metsa- ja looduskaitsetöid. Lisaks loob RMK looduses liikumise võimalusi puhke- ja kaitsealadel ja kujundab loodusteadlikkust. 

Lisainfo:
Tiina Neljandik
RMK Põhja-Eesti teabejuht
Tehniline tugi: Jana Jaanson
metsaviktoriin@rmk.ee