Nõukogu teeb ettepaneku kanda riigieelarvesse pool RMK 2018. aastal teenitud kasumist 07.03

Tänasel koosolekul kinnitas RMK nõukogu 2018. aasta auditeeritud majandusaasta aruande, mille kohaselt ulatus RMK möödunud aasta käive 209,1 miljoni (2017. aastal 174,8 miljonit) ja ärikasum 88,9 miljoni (2017. aastal 48,8 miljonit) euroni. Nõukogu tegi ettepaneku maksta dividendidena riigieelarvesse 41,6 miljonit eurot ehk pool teenitud kasumist.

Lõviosa tuludest teenis RMK puidu müügist. 2018. aastal ulatus puidu müügi maht 3,7 miljoni kuupmeetrini, mis on aasta varasemaga võrreldes 100 000 kuupmeetri võrra vähem. Kaubagruppide võrdluses jagunes müüdud puit järgmiselt: palk 49%, paberipuit 32%, küttepuit 15% ja hakkpuit 4%.

„Vähem müüdi puitu seepärast, et RMK järgis rangelt keskkonnaministri poolt kehtestatud lubatud raielankide kogupindala piirmäära, samas valis tänu külmale talvele ning kuivale suvele raieks lanke, mis kasvavad märjematel maadel ning milledelt puidu väljatulek on väiksem. Kõik sõlmitud puidumüügilepingud siiski täideti ning ühelgi puidu ostjal RMK-lt leppetrahve nõuda põhjust ei olnud,“ sõnas nõukogu esimees Marku Lamp.

Nõukogu tegi ettepaneku maksta dividendidena riigieelarvesse 41,6 miljonit eurot, mis on aasta varasemaga võrreldes 20,1 miljoni euro võrra rohkem. „Head majandustulemused lubavad ka riigil metsast suuremat tulu oodata. Nõukogu poolt heaks kiidetud eelarves kasvab ka metsa tagasi tehtavate investeeringute maht, nii et liiga pole selle otsusega metsale tehtud,“ lisas Marku Lamp.

Kuna puiduturul näitavad hinnad langustrendi, prognoosib RMK 2019. aastaks 203,4 miljoni suurust käivet; kasumit plaanitakse teenida 51,9 miljonit eurot.

RMK ehk Riigimetsa Majandamise Keskuse hoole all on ligikaudu 30% kogu Eestimaast, seal asub 47% Eesti metsadest. RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK kasvatab metsa, hoiab loodusväärtusi, teenib riigile metsa majandades tulu, loob looduses liikumise võimalusi ja jagab loodusharidust.