RMK stipendiumid Luua Metsanduskooli ja Eesti Maaülikooli noortele 15.10

Toomas Ehrpaisi nimeline stipendium anti Ralf Elfenbeinile, Endel Laasi nimeline stipendium Kristiina Aunile ja Elisabeth Rähnile, Heino Tederi nimeline stipendium Kristjan Tällile ja Marek Urile.

Igal aastal toetab RMK metsandusõpet Luua Metsanduskoolis ja Eesti Maaülikoolis.  

Toomas Erhpaisi nimeline stipendium anti tänavu Luua Metsanduskooli metsamajanduse eriala teise kursuse statsionaarse õppevormi õpilasele Ralf Elfenbeinile.  

Endel Laasi nimeline stipendium määrati kahele doktorandile: teise õppeaasta doktorandile Kristiina Aunile, kes uurib Veiko Uri juhendamisel süsiniku vooge ja varusid erinevates Eesti ökosüsteemides ning teise õppeaasta doktorandile Elisabeth Rähnile, kes uurib Rein Drenkhani ja Leho Tedersoo juhendamisel seente taksonoomiat ja dünaamikat okaspuuenamusega majandusmetsades. 

Heino Tederi nimelise stipendiumi said kaks magistranti: Kristjan Täll, kes on metsamajanduse eriala esimese õppeaasta magistrant ja Marek Uri, metsamajanduse eriala teise õppeaasta magistrant.