RMK Põlula kalakasvandusest asustati jõgedesse lõhe noorkalu 08.05

RMK Põlula kalakasvatustalitus asustas aprilli lõpus ja maikuu alguses Põhja-Eesti jõgedesse asurkondade taastamise eesmärgil kokku üle 187 000 lõhe noorkala.

Kaheaastaseid, keskmiselt 86 grammi raskuseid lõhesid asustati Põhja-Eesti jõgedesse kokku 32 800 isendit, nendest Purtse jõkke 5200, Selja jõkke 5100, Loobu jõkke 4900, Valgejõkke 7500, Jägala jõkke 4900 ning Pirita jõkke 5100 noorkala. Üheaastaseid, 24-30 grammi raskuseid lõhesid asustati kokku ligi 80 000, neist Purtse jõkke ca 20 000, Selja ja Loobu jõgedesse kumbagi 15 000 ning Valgejõkke 30 000 isendit.  

Kahe jõe, Purtse ja Jägala kärestikele viidi ka vastsestaadiumis lõhesid, kokku ca 75 000 isendit. See osutus vajalikuks eriliselt hea tulemuse tõttu marja hautamisel ja vastsete koorumisel, mistõttu oleks võinud haudemajas tekkida ruumipuudus. Sellistest vastsetest jääb jõe looduslikes oludes ellu küll alla ühe protsendi, kuid see-eest on nad suureks saades osavamad ellujääjad kui kalakasvanduse turvaliste tingimustega harjunud kalad.  

Noorkalad asustati Keskkonnaameti loa alusel ja vastavalt Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi soovitusele. Kalade head tervislikku seisundit kinnitasid Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi uuringud. 

Alates 1997. aastast on Põlula Kalakasvatuskeskusest jõgedesse asustatud ligi 5,7 miljonit lõhe, meriforelli, jõeforelli ja siia mitmesuguses vanuses noorkala.