RMK ootab teadusuuringute rahastustaotlusi 02.05

RMK teadusnõukogu ootab kuni 31. maini rahastustaotlusi uute säästvat metsandust edendavate rakendusuuringute läbiviimiseks Eestis.

Teadlastest ja erialaekspertidest koosnev RMK teadusnõukogu on paika pannud kümme teemavaldkonda, mille täpsemaks uurimiseks avatud taotlusvoorus ideid oodatakse.

„Sõnastatud on kümme prioriteetset uurimisteemat, mis peegeldavad RMK vajadusi uurida metsa erinevaid funktsioone, sealhulgas metsamajanduslike tegevuste mõju ja võimalusi. Teadusprojektid annavad meile uut teadmist, mida igapäevaselt riigimetsas rakendada, et hoida metsa elurikkust ja pakkuda kvaliteetset tooret puidutööstusele,“ selgitas RMK juhatuse liige Kristjan Tõnisson.

Uute teemadena lisandusid tänavu näiteks patogeenikindlama metsakultiveerimismaterjali kasvatamine, säästliku metsanduse tähendus ja teadvustamine ühiskonnas ning invasiivsete võõrliikide võimalik ökoloogiline ja majanduslik mõju Eesti metsadele.

Ülejäänud seitse prioriteetset teemat, mille uurimist RMK teadusnõukogu eelkõige vajalikuks peab, on: metsahäiringute riskide hindamine ja leevendamine muutuva kliima tingimustes, lehtpuupuistute majandamine, metsakasvatuslike tegevuste efektiivsuse ja riskide hindamine, kaitstavate metsade kaitseväärtuse suurendamine, keskkonnasäästlike metsakaitsemeetodite- ja vahendite analüüsimine, metsakultiveerimismaterjali DNA-põhine parendamine ja mullahäiringute mõju analüüsimine.

Aprillis kutsus RMK kõiki asjast huvitatud osapooli kaasa mõtlema, millised säästva metsandusega seotud teemad Eestis eelkõige uurimist vajaksid. Kokku saadeti teadusnõukogule 16 ettepanekut, millest enamik jõudis ka prioriteetsete teemade sekka.

RMK ootab rahastamist vajavate rakendusuuringute taotlusi 31. maini 2018 aadressil teadus@rmk.ee, vajalikud taotlusvormid leiab www.rmk.ee/teadus.

RMK alustas sihipärase teadustegevuse toetamisega aastal 2008. Tänaseks on rahastatud 15 rakendusuuringut kogusummas üle kahe miljoni euro. RMK teadusnõukokku kuuluvad Tartu Ülikoolist Asko Lõhmus, Krista Lõhmus ja Ülo Mander, Eesti Maaülikoolist Hardi Tullus, Kalev Jõgiste ja Kalev Sepp ning RMK-st Aigar Kallas ja Kristjan Tõnisson.