RMK esialgsed majandustulemused: käive 179, kasum 52 miljonit eurot  25.01

Esialgsete majandustulemuste kohaselt ulatus RMK käive 2017. aastal 178,5 miljoni euroni ja kasum oli 51,7 miljonit eurot, mis on läbi aegade parim tulemus.

2017. aastal müüs RMK 3,8 miljonit kuupmeetrit puitu 171 miljoni euro eest. „Nii suurt kasumit ei ole RMK kunagi varem teenida suutnud. Puidu müük küll võrreldes aasta varasemaga 5% võrra vähenes, kuid puidu hind tõusis ja ka kulusid õnnestus planeerituga võrreldes rohkem kokku hoida,“ selgitas RMK juhatuse esimees Aigar Kallas. „Oma osa majandustulemustele andsid keerulised ilmaolud, mis ühtpidi ei võimaldanud tavapärasel viisil metsas tööd teha, teisalt aga tõstsid turul puidu hinda. Tähtsaim on see, et suutsime partneritele metsas töö kindlustada ja ka pea kõik müügilepingud täita.“ 

Metsakasvatustööde mahud olid 2017. aastal sarnased eelmise aastaga. Metsa istutati 21,2 miljonit puud ehk miljon rohkem kui 2016. aastal. Metsauuendust hooldati 24 600 hektaril, noore metsa kasvutingimuste parandamiseks tehti valgustusraiet 19 000 hektaril ning keskealistes metsades harvendusraiet 8700 hektaril.  

2016. aastal teenis RMK 178 miljoni suuruse käibe juures 50,3 miljonit eurot kasumit, puidumüük ulatus 4 miljoni kuupmeetrini.  

2018. aastaks prognoosib RMK 178 miljoni suurust käivet, millelt plaanitakse teenida 41 miljonit eurot kasumit.  

RMK ehk Riigimetsa Majandamise Keskuse hoole all on ligikaudu 30% kogu Eestimaast, seal asub 45% Eesti metsadest. RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK kasvatab metsa, hoiab loodusväärtusi, teenib riigile metsa majandades tulu, loob looduses liikumise võimalusi ja jagab loodusharidust.