Riigimetsas toimus säästva metsanduse korraline audit  10.12

Rahvusvaheline metsasertifitseerimisega tegelev audiitorfirma NEPCon viis eelmisel nädalal Riigimetsa Majandamise Keskuses (RMK) läbi iga-aastase auditi, mille käigus hinnati riigimetsa majandamine jätkuvalt vastavaks rahvusvahelistele säästliku ja keskkonnasõbraliku majandamise nõuetele.

Auditi käigus leiti, et RMK metsa majandamine on heal tasemel ja kinnitati RMK tegevuse vastavust rahvusvahelistele säästliku ja keskkonnasõbraliku majandamise nõuetele. Säästva metsanduse sertifikaadi taotlemine ja hoidmine on vabatahtlik ning sellega kaasnevad iga-aastased auditid.

Erinevad huvigrupid esitasid sarnaselt varasematele aastatele sertifitseerijale RMK metsamajandamise kohta kommentaare. Audiitorid kontrollisid huvigruppide kommentaare põhjalikult ning tõid auditi kokkuvõttes välja, et RMK metsa majandamine vastab sertifitseerimisnõuetele. Tunnustati RMK tööd, mida on viimasel aastal tehtud vääriselupaikade (VEP-de) kaardistamiseks ning huvigruppide paremaks teavitamiseks.

Audit hõlmas pea kogu Eestit, riigimetsa majandamisega käidi tutvumas saartel, Lõuna-Eestis ja Lääne-Eestis. Auditi fookuses olid maa omandi- ja kasutusõigus ning vastutus ning metsast saadavad hüved. Samuti tutvuti auditi käigus keskkonnamõju, seire ja hindamise ning kõrge kaitseväärtusega metsade säilitamisega seotud aspektidega.

Auditi esialgsete tulemuste tutvustamisel toodi välja seitse parandusettepanekut, mis on seotud tarneahela protsesside, säästva metsanduse sertifikaadi kaubamärgi kasutamise ja VEP-de edasise inventeerimisega. Audiitorite sõnastatud parandusnõuded on asjakohased ja RMK rakendab vajalikke samme, et esitatud parandusnõuded täita.

Auditi aruande esimene versioon valmib jaanuari keskpaigas. Väikeste mittevastavuste lahendamiseks on aega kuni 12 kuud ehk kuni järgmise korralise auditini, suurte mittevastavuste lahendamiseks on aega kolm kuud.

RMK ehk Riigimetsa Majandamise Keskuse hoole all on ligikaudu 30% kogu Eestimaast, seal asub 47% Eesti metsadest. RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK kasvatab metsa, hoiab loodusväärtusi, teenib riigile metsa majandades tulu, loob looduses liikumise võimalusi ja jagab loodusharidust.

Lisainfo:
Kristjan Tõnisson
RMK juhatuse liige
krisjan.tonisson@rmk.ee
5691 8728