Neli ajaloolist külastusobjekti saavad tänavu korrastatud ilme 23.03

Soome ja Eesti koostööprojekti „Lights on“ raames toimuvad Lõhavere, Neeruti ja Varbola muinaslinnustes ning Keila-Joa mõisapargis rekonstrueerimistööd, et heita objektidele uut valgust, arendada kohalikku turismi ja ettevõtlust ning aidata kaasa objektide jätkusuutlikule kasutusele.
2015. aastal alanud projekti „Lights On!“ eesmärk on luua ühine Eesti-Soome ajalooväärtusega turismiobjektide võrgustik, et heita valgust Läänemere kirdeosa ajaloole ning laiemalt tutvustada tähelepanuväärseid, kuid pigem vähetuntud objekte. Projekti on kaasatud kokku kaheksa looduskaunist ja ajaloolist vaatamisväärsust: Eestist Keila-Joa park, Lõhavere linnamägi, Neeruti linnamägi, Varbola maalinn ja Soomest Kuusisto lossivaremed, Rapola linnamägi, Raseborg lossivaremed ja Vallisaari kindlus. Projekti raames täiendatakse külastajate elamuslikku kogemust, arendatakse turundusmeetodeid ja kavandatakse uusi turismitooteid- ja teenuseid koostöös kohalike ettevõtjatega.

Projekti vastutav partner on Soome Metsavalitsus (Metsähallitus Parks & Wildlife Finland) ning teised partnerid Soome humanitaar-rakenduskõrgkool Humak, Eestis Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) ja TÜ Viljandi kultuuriakadeemia (TÜ VKA).

Tänaseks on Eesti poolel toimunud TÜ Viljandi kultuuriakadeemia eestvedamisel kogukondi kaasavad seminarid ja väljasõidud projekti objektidele nii Eestis kui Soomes ning RMK eestvedamisel on koostatud külastusobjektide rekonstrueerimisprojektid koostöös kohalike omavalitsuste, Muinsuskaitseameti ja Keskkonnaametiga ning alustatud ehitustöödega. Samuti on korraldatud objektidel kogukonda kaasavaid sündmusi ja valmistatud ette ühistegevusi 2018. külastushooajaks.

Neeruti linnamäel alustati külastustaristu rekonstrueerimistöödega 2017. aasta oktoobris. Tööde käigus rekonstrueeritakse trepid, sillad, purded, parkimistaskud, käimlad, viidad, stendid, pingid, teerajad ja ehitatakse infomaja/väliklass. Töödega on plaanis lõpetada 2018. aasta mais. Lisaks on avatud vaateid kinnikasvanud arheoloogiamälestisele, viimased võsaeemaldustööd lõpetatakse aprilli alguseks.

Lõhavere linnamäel alustati külastustaristu rekonstrueerimistöödega samuti 2017. aasta oktoobris. Tööde käigus rekonstrueeritakse parkimistaskud, teerajad, trepid, viidad ja stendid. Töödega on plaanis lõpetada 2018. aasta mais. Teostatud on kujundusraied vaadete avamiseks arheoloogimälestisele ja eemaldatud vanad ohtlikud puud linnamäe nõlvalt, et kaitsta arheoloogiamälestise pinnaskihtides leiduvaid väärtusi. Koostöös arheoloog Ain Mäesalu ja skulptor Tiiu Kirsipuuga kavandatakse ajaloolise linnuse maketti, mis on plaanis paigaldada linnamäe kõrvale sügiseks.

Varbola maalinna külastustaristu rekonstrueerimistööde ajaks on planeeritud 2018. aasta hiliskevad kuni sügis. Tööde käigus on plaanis korrastada ligipääsud ja liikumisteed linnusevallil, rekonstrueerida viidad ja infotahvlid, rajada valgustus linnusevallile ja linnuseõue kaevule. Samaaegselt rekonstrueerimistöödega toimuvad kujundusraied, et avada vaated kinnikasvanud arheoloogiamälestisel ja eemaldatakse üksikpuid linnusevallilt, et takistada paekivist valli lagunemist. Objekti infomaterjali on koondanud arheoloog Ülle Tamla.

Keila-Joa ajaloolise mõisapargi vasakkalda külastustaristu rekonstrueerimistööde ajaks on planeeritud 2018. aasta hiliskevad kuni sügis. Tööde käigus on plaanis rekonstrueerida loodusraja lõigud ja viidad, rajada uus infopaviljon, korrastada joa vaateala, rajada valgustus joale ja sildadele ning paigaldada pargipingid. Kujundusraied inglise stiilis pargi vaadete avamiseks toimuvad samaaegselt külastustaristu rekonstrueerimistöödega. Koostöös projekti koostööpartneri TÜ Viljandi Kultuuriakadeemiaga ja MTÜ-ga Valgusfestival korraldatakse objektil 18. augustil uuenenud pargile valgust heitev valguspidu.

Kõikidele projekti objektidele heidetakse lisaks valgust mobiilimänguga ja mobiiligiidiga, mille esialgsed prototüübid valmivad 2018. aasta sügiseks. Paikade ajaloost, rahvapärimusest ja loodusest joonistatakse koomiksid, mis hakkavad objektidel paiknema eraldiseisvatel tahvlitel. Koostöös TÜ Viljandi kultuuriakadeemia, kohalike kogukondade ja kohalike ettevõtjatega korraldatakse 2018. aastal objektidele tähelepanu toovad sündmused.

Projekti viiakse ellu aastatel 2015-2018 ja seda toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi poolt rahastatavast Kesk-Läänemere programmist 2014-2020. Projekti partnerite kogueelarve kaheksa projekti objekti peale kokku on 1 861 669 eurot.

Lisainfo:
Marge Rammo
RMK külastuskorraldusosakonna juhataja
marge.rammo@rmk.ee
5137035