RMK preemia parima metsandusliku magistritöö eest sai Hendrik Sei 13.06

RMK premeeris 700 euroga Eesti Maaülikooli metsatööstuse eriala magistrant Hendrik Seid, kes uuris mändi ohustavaid okka- ja võrsehaigusi.

Magistritöö kandis pealkirja “Kõrguskasv ning okka- ja võrsehaiguste hinnang hariliku männi järglaskatsealadel” ning käsitles nelja Eesti piirkonda istutatud puude kõrguskasve, okastiku püsivust ja haiguskindlust. Põlvamaal, Pärnumaal, Saaremaal ja Ida-Virumaal asuvate katsealade eesmärgiks on leida hariliku männi paremate kasvu- ja kvaliteediomadustega puude järglaste seast parimad.

RMK juhatuse liikme Tiit Timbergi sõnul tõusis Hendrik Sei uurimisteema esile oma praktilise suunitluse poolest. „Magistritöö on tehtud RMK männi järglaskatsekultuuride  mõõtmis- ja hindamistulemuste alusel,“ rääkis Tiit Timberg. „Töö annab informatsiooni  erinevate kloonide haiguskindluse kohta ja see on tulevikus tehtavate valikute jaoks väga oluline teadmine.“

Hendrik Sei peab teadmist okka- ja võrsehaiguste mõjust järglastaimedele oluliseks eelkõige kliima muutumise tingimustes. On tõenäoline, et haigustekitajate epideemiad sagenevad ja teadustöö võimaldab eristada kiiremini kasvavaid ja võimalik, et ka haigustele resistentsemaid järglastaimi juba noores eas.

Magistritööd juhendasid Eesti maaülikooli dotsent Rein Drenkhan ja teadur Tiit Maaten. Hendrik Sei kaitses selle hindele A ja lõpetas nii maaülikoolis metsakasvatuse osakonnas metsatööstuse õppekava.

RMK ehk Riigimetsa Majandamise Keskuse hoole all on ligikaudu 30% kogu Eestimaast, seal asub 45% Eesti metsadest. RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK kasvatab metsa, hoiab loodusväärtusi, teenib riigile metsa majandades tulu, loob looduses liikumise võimalusi ja jagab loodusharidust.

Lisainfo:
Tiit Timberg
RMK juhatuse liige
tiit.timber@rmk.ee
504 5761