RMK peatab majandamise metsade range kaitse töörühmas välja valitud salu- ja laanemetsa aladel  17.01

Eilsel keskkonnaministri metsandusnõukogu istungil soovitasid metsandusnõukogu liikmed jätkata Metsaseaduse menetlust ning viia paralleelselt lõpule ranget kaitset vajavate metsade kaitse alla võtmise protsess salu- ja laanemetsades.

Metsade range kaitse töörühma ekspertide poolt välja pakutud täiendavad kaitsealad paiknevad eranditult RMK hallatavas riigimetsas, mistõttu võttis RMK juhatus vastu otsuse metsamajandustööde peatamise kohta nendes metsades. Koostöös Tartu Ülikooli teadlastega vaadatakse läbi eelvalikusse kuulunud alade täpsed asukohad ja piirid ning tehakse keskkonnaministrile ettepanek vajaliku kaitsekorra kehtestamiseks. 

2016. aasta lõpu seisuga on riigimetsast range kaitse all 19%, uute kaitsealade moodustamisega ületab see number 20% piiri. 

RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK teenib riigile metsa majandades tulu, kasvatab metsauuendusmaterjali ja korraldab metsa- ja looduskaitsetöid. Lisaks pakub RMK looduses liikumise võimalusi puhke- ja kaitsealadel ja kujundab loodusteadlikkust. RMK koosseisu kuuluvad Sagadi metsakeskus, Elistvere loomapark ning Põlula kalakasvandus.    

Lisainfo:
Mari-Liis Kitter
RMK kommunikatsioonijuht
Telefon 514 5954, 676 7033
e-post mari-liis.kitter@rmk.ee
www.rmk.ee