RMK kuulutab välja konkursi juhatuse esimehe ametikohale 22.05

Seoses praeguse juhatuse esimehe Aigar Kallase 5-aastase ametiaja lõppemisega kuulutab RMK nõukogu välja konkursi juhatuse esimehe ametikohale.

RMK nõukogu esimehe Andres Talijärve sõnul kehtivad RMK juhatuse esimehe volitused vastavalt metsaseadusele 5 aastat. Juhatuse esimehe valib nõukogu konkursi korras kehtestatud tingimustel.

Vastavalt nõukogu poolt kehtestatud konkursi tingimustele peab RMK juhatuse esimehel olema magistrikraad või sellega võrdsustatud kõrgharidus, ta peab tundma metsandusvaldkonda ja omama teadmisi Eesti metsapoliitika hetkeolukorrast ning valdkonna arengu suundumustest ja prioriteetidest. Kandidaatidele esitatavate ootuste ja nõudmistega saab täpsemalt tutvuda RMK kodulehel. RMK juhatuse esimehe ametikohale kandideerimiseks tuleb esitada kandideerija CV ja essee teemal "Visioon RMK juhtimisest" RMK personalijuhile enne 15. juunit.

RMK ehk Riigimetsa Majandamise Keskuse hoole all on ligikaudu 30% kogu Eestimaast, seal asub 45% Eesti metsadest. RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK kasvatab metsa, hoiab loodusväärtusi, teenib riigile metsa majandades tulu, loob looduses liikumise võimalusi ja jagab loodusharidust.

Lisainfo:

Andres Talijärv
RMK nõukogu esimees
andres.talijarv@envir.ee