RMK korraldab Aegviidus noore metsa päeva 22.09

RMK korraldab laupäeval, 30. septembril sarja „Mis on puude taga“ raames Aegviidus noore metsa päeva, kus lisaks ühisele sügisistutusele tutvustab RMK metsakasvatustalitus noore metsa hooldamisega seotud töid riigimetsas.

Noore metsa päeval saab näha ja ise kaasa lüüa metsa eluringi kõige tähtsamas etapis – noore metsa kasvatamises.

„Enamasti jääb inimestele tähelepanuta, kui palju nähakse vaeva metsa kasvatamisega. Paljudes kohtades hooldame taimi kaks korda aastas, võsasaetöid teostame neli korda suuremal pindalal kui on aastane lageraie pindala. Hoopis olulisem raiete pindalast või istutatud taimede arvust on näitaja, kui palju ja millise kvaliteediga arvestatakse raiesmikke uuenenuks. Kogu seda protsessi soovimegi inimestele tutvustada,“ rääkis RMK metsakasvatustalituse juhataja Toomas Väät.  

30. septembril Aegviidu lähistel Pillapalu külas toimuv noore metsa päev algab kell 11 ja lõpeb kella 14 ajal ühise supisöömisega. Päeva jooksul tutvustatakse raielangi pinnase ettevalmistamist istutamiseks, noore metsa erinevaid hooldusvõtteid, taimede kaitsmist erinevate kahjurite vastu, tutvustatakse erinevaid kuuseistikuid ning puuliikide seemneid, töövahendeid ja võtteid metsakasvatuse praktikast läbi aegade. Lisaks on kõikidel osalejatel võimalus sügisistutusest osa võtta ja näha, milliseid tehnilisi abivahendeid metsas kasutatakse.  

Päevast osavõtt on tasuta, kuid vajalik on eelregistreerimine RMK kodulehe kaudu. Info leiab siit: http://rmk.ee/mis-on-puude-taga/sundmused/noore-metsa-paev.  

RMK metsakasvatustalituse hoole all on noor mets rajamisest kuni viimase valgustusraieni ehk esimesed 15 aastat. Kevadeti pannakse riigimetsa iga päev kasvama keskmiselt 350 000 taime, tänavu istutatakse rekordkogus 21 miljonit taime, millest üks miljon sügisel. Kokku on metsakasvatajate vastutada 150 000 hektarit, mis on pea veerand kogu riigimetsa majandatavast metsamaast.

Üle-eestiline osaluspäevade sari „Mis on puude taga“ tutvustab RMK igapäevast tegevust ja annab osalejatele võimaluse ka ise erinevaid töid proovida ja metsa teemadel kaasa rääkida. Täpsemat infot leiab RMK kodulehelt: www.rmk.ee/mis-on-puude-taga.

RMK ehk Riigimetsa Majandamise Keskuse hoole all on ligikaudu 30% kogu Eestimaast, seal asub 45% Eesti metsadest. RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK kasvatab metsa, hoiab loodusväärtusi, teenib riigile metsa majandades tulu, loob looduses liikumise võimalusi ja jagab loodusharidust.  

Lisainfo:
Ilmar Paal
RMK metsakasvatusjuht
ilmar.paal@rmk.ee
5045512