RMK esialgsed majandustulemused: käive 178, kasum 51 miljonit eurot 27.01

Esialgsete majandustulemuste kohaselt ulatus RMK käive 2016. aastal 178 miljoni euroni ja kasum oli 51 miljonit eurot. Käivet õnnestus võrreldes 2015. aastaga kasvatada 8% ja kasumit 40%.

2016. aastal müüs RMK 4 miljonit kuupmeetrit puitu 178 miljoni euro eest. „Puidu müük suurenes võrreldes aasta varasemaga, valdavalt oli see tingitud juulikuus Lõuna-Eesti metsi tabanud äikesetormi tagajärgede likvideerimisest ja kaitseväe harjutusväljade raadamisest,“ selgitas RMK juhatuse esimees Aigar Kallas. Ta lisas, et ka RMK käibe ja kasumi kasv tulenevad suurenenud müügimahust, aga ka tõhusamast varumistööde ja logitikakorraldusest. 

Metsakasvatustööde mahud 2016. aastal kasvasid. Metsa istutati 20,2 miljonit puud ehk 900 000 puud rohkem kui 2015. aastal. Metsauuendust hooldati 24 000 hektaril, noore metsa kasvutingimuste parandamiseks tehti valgustusraiet 19 300 hektaril ning keskealistes metsades harvendusraiet 9000 hektaril.  

2015. aastal teenis RMK 165,1 miljoni suuruse käibe juures 36,6 miljonit eurot kasumit, puidumüük ulatus 3,6 miljoni kuupmeetrini.  

2017. aastaks prognoosib RMK 178 miljoni suurust käivet, millelt plaanitakse teenida 39 miljonit eurot kasumit.  

RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK teenib riigile metsa majandades tulu, kasvatab metsauuendusmaterjali ja korraldab metsa- ja looduskaitsetöid. Lisaks loob RMK looduses liikumise võimalusi oma puhke- ja kaitsealadel ja kujundab loodusteadlikkust. RMK koosseisu kuuluvad ka Sagadi metsakeskus, Elistvere loomapark, Põlula kalakasvandus ja Tartu puukool. RMK-s töötab üle 700 inimese, riigimetsas tööd saavate inimeste arv ulatub aga 5000-ni.

Lisainfo:
Aigar Kallas
RMK juhatuse esimees
tel 528 1299
e-post aigar.kallas@rmk.ee