Riigimetsas algab istutushooaeg, kasvama pannakse 21 miljonit puud 06.04

RMK alustab sel nädalal metsauuendustöödega, tänavu pannakse riigimetsa kasvama 21 miljonit puud. Mände istutatakse 10,6 miljonit, kuuski 9,1 ja kaski 1,1 miljonit.

RMK metsakasvatustalituse juhataja Toomas Väädi sõnul alustatakse metsauuendusega, nagu tavaliselt, Hiiumaalt ja Lõuna-Eestist. “Lõuna-Eestis võtame erilise tähelepanu alla suvised tormialad, kus juba tegime algust männi külvamisega,” sõnas Väät. Ülejäänud Eestis läheb põhitöö lahti järgmisel nädalal. Suurem vabatahtlikele mõeldud istutuspäev leiab aset Valgamaal Tahevas 21. aprillil, täpsem info RMK kodulehel

Võrreldes eelmise aastaga suureneb riigimetsa istutatavate taimede kogus ligi miljoni võrra. Kõige rohkem ehk üle 3 miljoni metsataime pannakse kasvama Ida-Virumaal,  järgnevad Pärnumaa 2,3 ning Lääne-Virumaa 2,1 miljoniga.

Arvestades kevadise istutushooaja pikkuseks kaheksa nädalat, pannakse RMK hoole all olevasse metsa iga päev kasvama keskmiselt 350 000 taime, mis on 180 jalgpalliväljaku suurune ala. RMK taimlates ja metsas saab sel kiirel ajal hooajalist tööd üle 1700 inimese, need inimesed on juba ka leitud. 

Kokku uuendab RMK sel aastal metsa 11 000 hektaril, millest istutatakse 7400 hektaril ja külvatakse 500 hektaril. Looduslikule uuenemisele jäetakse 1700 hektarit ning looduslikule uuenemisele aidatakse kaasa 1400 hektaril. “Parimate okaspuude kasvukohtadel suurendame männi ja kuuse osakaalu, lehtpuude looduslikku uuenemist suurendame kasvukohtades, kus looduslikud tingimused annavad selleks eelduse,” selgitas Toomas Väät metsauuenduse põhimõtteid.   

Kui tavapäraselt viiakse taimed raiesmikule maasturi, traktori või ATVga, siis raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse toimetab RMK väikesed puud juba mitmendat aastat järjest helikopteriga. Riigimetsa uuendamiseks vajaminevad taimed kasvatab RMK kaheksas taimlas üle Eesti.  

RMK ehk Riigimetsa Majandamise Keskuse hoole all on ligikaudu 30% kogu Eestimaast, seal asub 45% Eesti metsadest. RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK kasvatab metsa, hoiab loodusväärtusi, teenib riigile metsa majandades tulu, loob looduses liikumise võimalusi ja jagab loodusharidust.   

Lisainfo:

Toomas Väät
RMK metsakasvatustalituse juhataja
toomas.vaat@rmk.ee
tel  520 5734
www.rmk.ee