Riigimetsa istutati tänavu 21,2 miljonit metsataime 29.11

RMK pani tänavu riigimetsa kasvama 21,2 miljonit metsataime, võrreldes eelmise aastaga suurenes riigimetsa istutatavate taimede kogus üle miljoni võrra.

Maakondade võrdluses uuendas RMK riigimetsa kõige rohkem Ida-Virumaal, kus istuti ligi 3 miljonit metsataime, järgnevad Pärnumaa 2,3 ning Lääne-Virumaa 2,1 miljoniga.

Maakonniti pandi metstaimi riigimetsa kasvama:

Harjumaa
1,6 miljonit  
Hiiumaa 
600 000 
Ida-Virumaa 
3 miljonit 
Järvamaa 
1,2 miljonit 
Jõgevama
1,3 miljonit 
Läänemaa 
700 000 
Lääne-Virumaa  
2,1 miljonit 
Pärnumaa
2,3 miljonit 
Põlvamaa
1,2 miljonit 
Raplamaa
1,3 miljonit 
Saaremaa
800 000 
Tartumaa
1,4 miljonit 
Valgamaa
1,3 miljonit 
Viljandimaa 
1,1 miljonit 
Võrumaa
1,2 miljonit 

Kogu Eesti peale istutas RMK sel aastal 10,7 miljonit mändi, 9,2 miljonit kuuske ja 1,1 miljonit kaske.   

RMK metsakasvatustalituse juhataja Toomas Väädi sõnul oli tänavune jahe ja niiske kevad soodne istutustöödeks, taimede kasvamaminek on olnud hea. „Kevadised hiliskülmad lõid küll plaane segamini, kuid kõik tööd said teostatud, samuti sügisistutus,“ sõnas Väät. „Hetkel tegeleme metsauuendusalade ja noorendike hooldamisega, mida teostame kokku 43 600 hektaril, mis on neli korda suurem pindala kui lageraiete pindala aastas. Istutatud taimede arv on üks näitaja, kuid nende alade hooldamine, uuenenuks arvestamine ja kvaliteetse noore metsa kasvatamine on metsakasvatuse kõige olulisem etapp,“ lisas ta.  

Kokku uuendas RMK sel aastal metsa 11 000 hektaril, millest istutati 7400 hektaril ja külvati 300 hektaril. Looduslikule uuenemisele jäeti 1700 hektarit ning looduslikule uuenemisele aidati kaasa 1400 hektaril. Riigimetsa uuendamiseks vajaminevad taimed kasvatab RMK kaheksas taimlas üle Eesti.  

RMK ehk Riigimetsa Majandamise Keskuse hoole all on ligikaudu 30% kogu Eestimaast, seal asub 45% Eesti metsadest. RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK kasvatab metsa, hoiab loodusväärtusi, teenib riigile metsa majandades tulu, loob looduses liikumise võimalusi ja jagab loodusharidust.   

Lisainfo:
Toomas Väät
RMK metsakasvatustalituse juhataja
toomas.vaat@rmk.ee
tel 520 5734
www.rmk.ee