Mullu külastati RMK puhke- ja kaitsealasid rekordarv kordi 01.02

RMK puhke- ja kaitsealasid külastati 2016. aastal 2,3 miljonit korda, mis on 100 000 võrra rohkem kui aasta varem. Populaarseimad puhkealad on Tallinna ja Nõva ümbruses, rahvusparkidest külastatakse enim Lahemaad ja Soomaad.

RMK külastuskorralduse osakonna juhi Marge Rammo sõnul aitas metsakülastuste arvu kasvule kaasa mullune pisut viletsam rannailm ja suurepärane seeneaasta. “Kui ilm ei soosinud rannapuhkust, siis iseäranis hästi näis see sobivat loodusradade avastamiseks ja seenel-marjul käimiseks,” sõnas Rammo. “Suurim külastuste kasv oli aga mullu Haanjas ja Karulas, Aegviidu ja Kõrvemaa piirkonnas ning Tartu ja Jõgeva kandis.”

RMK on üle Eesti rajanud üle 200 matkaraja, neist kõige populaarsemad on Taevaskodade matkarada Põlvamaal (mullu 59 152 külastust), Rannametsa-Tolkuse looduse õpperada Pärnumaal (45 399 külastust), Viru raba õpperada Lahemaal (37 135 külastust) ja Riisa õpperada Soomaal (25 973 külastust). Samuti on varasemaga võrreldes suurenenud rekonstrueerimise järgselt avatud Männikjärve raba õpperaja külastatavus Jõgevamaal.

RMK teabepunktides käis 2016. aastal veidi üle 85 900 inimese. Ligi pooled neist olid väliskülalised ning eeskätt on suurenenud huvi rahvusparkides asuvate teabepunktide vastu.

RMK poolt regulaarselt läbi viidava külastusuuringu kohaselt armastavad looduses puhata kõige rohkem 25–44aastased, naised veidi rohkem kui mehed. 85% külastajatest tunneb, et looduses viibimine suurendab nende sotsiaalset, vaimset ja füüsilist heaolu. Külastuse kestvuse järgi jagunevad puhke- ja kaitsealade külastajad üsna võrdselt – päevaseid külastajaid on 52% ja ööbijaid 48%. Pea pooled külastajad kulutavad oma käiguga seoses keskmiselt 59 eurot – see raha kulub piirkonna majutus- ja toitlustuskohtades, toidupoodides ning bensiinijaamades.

RMK pakub looduses liikumise võimalusi 13 puhkealal, viies rahvuspargis ja kaitsealadel üle Eesti. Rajatud on 309 kattega lõkkekohta, 214 matkarada, 59 telkimisala, 28 metsaonni, 19 metsamaja ja 4 maastikusõiduala. Ligi 1200 kilomeetril pakuvad matkamisvõimalusi RMK pika matkatee kaks haru – Oandu-Aegviidu-Ikla (375 km) ja Peraküla-Aegviidu-Ähijärve (820 km). Puhkevõimaluste pakkumisel lähtutakse igaüheõiguse põhimõttest – riigimets ehk meie kõigi mets on külastamiseks avatud kõigile, kes seal käituda mõistavad.

RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK teenib riigile metsa majandades tulu, kasvatab metsauuendusmaterjali ja korraldab metsa- ja looduskaitsetöid. Lisaks loob RMK looduses liikumise võimalusi ja kujundab loodusteadlikkust. RMK koosseisu kuuluvad ka Sagadi metsakeskus, Elistvere loomapark, Põlula kalakasvandus ja Tartu puukool. RMK-s töötab üle 700 inimese, riigimetsas tööd saavate inimeste arv ulatub aga 5000-ni.

Lisainfo:
Marge Rammo
RMK külastuskorralduse osakonna juhataja
tel 676 7530, 513 7035
e-post marge.rammo@rmk.ee
www.loodusegakoos.ee
www.rmk.ee