Ida-Virumaal leiti uus lendorava elupaik 07.04

Elupaiga leid aitab saada parema ülevaate lendorava maastikul paiknemisest. Leiupaiga metsale rakendatakse kuni püsielupaiga moodustamiseni ajutist kaitset.

Lendorava elupaik leiti RMK metsatööde käigus alal, mille lähipiirkonnas kaitsealuse liigi olemasolu varasemalt ei olnud teada. Raied peatati koheselt. Olemasolevast liikumiskoridorist ligi 350 meetri kaugusel asuv leiukoht kantakse keskkonnaregistrisse ja alale seatakse RMK poolt ajutised piirangud, kuni selle kaitse alla võtmiseni.

„Uus leiukoht on raietega ümbritsetud, kuid lankidele jäetud säilikpuude ja noorendiku kaudu on säilinud ühendus RMK lendorava levikukoridoriga“ kirjeldas olukorda leiupaigas käinud RMK looduskaitseosakonna liigikaitse spetsialist Margus Pensa. RMK bioloogilise mitmekesisuse spetsialisti Toomas Hirse sõnul on lendorava uued leiupaigad ka varem raietööde käigus ilmnenud, kuid viimastel aastatel on abiks olnud Keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna juhataja ja lendorava uurija Uudo Timmi juhendusel koostatud mudelid, mis ennustavad lendorava esinemise tõenäosust maastikus.

Seire käigus on kaitsealust liiki leitud ka RMK poolt säilitatavate lendorava levikukoridoride peatuspaikadest. Levikuvõrgustikku kujundab RMK riigimetsas vastavalt võimalustest ja vajadusest tagada lendoravate populatsiooni sidusus. Hetkel pakuvad lendorava levikukoridorid ühendusi ligi 50 ala vahel.

RMK ehk Riigimetsa Majandamise Keskuse hoole all on ligikaudu 30% kogu Eestimaast, seal asub 45% Eesti metsadest. RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK kasvatab metsa, hoiab loodusväärtusi, teenib riigile metsa majandades tulu, loob looduses liikumise võimalusi ja jagab loodusharidust.  

Lisainfo:
Toomas Hirse
RMK looduskaitseosakonna bioloogilise mitmekesisuse spetsialist
toomas.hirse@rmk.ee
tel 553 0291
www.rmk.ee