EKA sisearhitektuuri tudengite 14 visiooni soorajatistest Tallinnas näitusel 17.05

Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri osakond ja RMK avavad 17. mail kell 16 RMK Tallinna kontori aatriumis (Toompuiestee 24) näituse “14 soovahti”, kus 2016. aasta sügisel õpinguid alustanud tudengid näitavad väikeobjekti kursuse raames valminud ideede makette. Avamisele järgneval päeval esitlevad tudengid ideid, mille seast žürii valib välja sel suvel Läänemaale Tuhu soosse ehitatava objekti. Varem on RMK ja sisearhitektuuri osakonna koostöös valminud vaatetorn VARI Emajõe-Suursoos ning metsakõlakojad RUUP Pähnis. “14 soovahti” jääb kõigile avatuks 14. juulini.

“Otsustasime sel aastal tudengite maketid publiku ette tuua, sest tööd on esmakursuslaste kohta väga tugevad ja samas eriilmelised: variantide paljusus on huvitav, iga töö on kontekstuaalne, võtab oma nurga,” ütleb tudengeid juhendanud Mari Hunt arhitektuuribüroost b210. Tudengid said inspiratsiooni Tuhu soo keskkonda kogedes, talvel oli see lõpmata avar ja vaikne, kevadel aga täis tärkavat loodust. Tuhu soo köidab külastajat oma liigirikkusega, seal võib näha suurt soolindu sookurge või aeg-ajalt kaljukotkast. 

Tuhu raba objekt on järjekorras kolmas esmakursuslaste kursuseülesanne, mis suunas tudengid uurima seda, millised võiksid olla Eesti loodusesse sobivad matkarajad, vaatetornid, varjualused. Näitusele jõuab 14 maketti mõõtkavas 1:20 ning kolm suuremat maketti (1:10) töödest, samuti fotomontaažid, mis näitavad, kuidas tudengid oma töid soomaastikul ette kujutavad. Näitusel saab oma lemmiku valida ka publik. 

Tuhu soo jaoks välja töötatud lahendused on väga eriilmelised: mõni suunab looduses uitajat uurima soosammalt, teine vaatama taevasse, kolmas paneb linnurohkel maastikul kuulmismeelt kasutama. Mõni makett meenutab laululava, teine viib kõndima kidurate soomändide kohale õhku, kolmas annab konkreetse vaatesuuna. Juba suve lõpus saavad kõik külastajad Tuhu sood uutmoodi kogeda: tudengite ehitatav objekt saab olema Tuhu matkaraja alguspunktis, sealt saab ülevaate soo olemusest ja sealsetest elanikest. Ligi kilomeetri pikkusel matkarajal saab näha soo arengu erinevaid etappe. 

Loodusmatkade taristu loomisele keskenduvat väikeehitise-kursust on osakond korraldanud tihedas partnerluses Riigimetsa Majandamise Keskusega juba 2014. aastast alates. Õppetöö eesmärk on väärtustada Eesti loodusmaastikke kohaspetsiifiliste matkajale mõeldud objektidega, mis toovad esile iga asukoha eripära. Kursust juhendavad Aet Ader, Karin Tõugu, Kadri Klementi, Mari Hunt (b210 arhitektid). 

Juhendajad:

Aet Ader, Karin Tõugu, Kadri Klementi, Mari Hunt (b210 arhitektid), Egon Kivi (E. Kivi inseneribüroo) 

Tudengid:

Elin-Harriet Helemäe, Elis Rumma, Ellen Sepp, Emely Mihkelsoo, Eri Rääsk, Henri Papson, Kirke Kalamats, Linda Zupping, Mari Uibo, Maria Helena Luiga, Sander Joosep Siigur, Sandra Mirka, Tuuli Kurvits, Veera Gontšugova, Helena Leif 

Fotomaterjal: http://bit.ly/14soovahti

 

Lisainfo:
Hannes Praks
EKA sisearhitektuuri osakonna juhataja
hannes.praks@artun.ee
+372 527 3626