RMK poolaasta kasum oli 6,3 miljonit eurot  15.08

RMK müügikäive ulatus esimesel poolaastal 81 miljoni euroni, kasum 6,3 miljoni euroni. Aasta varem teeniti esimesel kuuel kuul müügitulu 75,3 miljonit eurot ja kasumit 4,5 miljonit eurot.

RMK juhatuse esimehe Aigar Kallase sõnul on tänavune käibe ja kasumi kasv kooskõlas RMK arengukava eesmärkidega. „Kindlasti teeb juuli alguses Lõuna-Eestit räsinud torm oma korrektuuri nii varutava puidu koguse kui kvaliteedi osas, aga teeme parima, et aasta lõpuks siiski eelarvega püstitatud ülesanded täita,“ lisas Aigar Kallas.

2016. aasta esimese kuue kuuga müüs RMK 1,8 miljonit kuupmeetrit metsamaterjali kokku 76,4 miljoni euro eest. Keskmiseks metsamaterjali müügihinnaks kujunes 42,8 eurot kuupmeetrist, mis on eelmise aastaga võrreldes 3% madalam. 2015. aasta esimesel poolaastal müüs RMK metsamaterjali 1,6 miljonit kuupmeetrit 70,8 miljoni euro eest, keskmiseks hinnaks kujunes 44,3 eurot kuupmeetrist.

Raidmeid ja hakkpuitu müüs RMK esimesel poolaastal 86 885 kuupmeetrit 2,4 miljoni euro eest, keskmine müügihind ulatus 27,7 euroni kuupmeetrist. Mullu samal ajal müüdi raidmeid ja hakkpuitu 75 448 kuupmeetrit 2,2 miljoni euro eest, keskmine müügihind oli 28,7 eurot kuupmeetrist.

2016. aastal plaanib RMK müüa 3,5 miljonit kuupmeetrit metsamaterjali 157 miljoni euro väärtuses ning hakkpuitu ja raidmeid 205 715 kuupmeetrit 5,9 miljoni euro väärtuses. 2016. aasta eelarves on RMK käibeks planeeritud 171 miljonit ning kasumiks 37 miljonit eurot.

RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste loodus­koosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK teenib riigile metsa majandades tulu, kasvatab metsauuendusmaterjali ja korraldab metsa- ja looduskaitsetöid. Lisaks pakub RMK looduses liikumise võimalusi puhke- ja kaitsealadel ja kujundab loodusteadlikkust. Eelmisel aastal külastati RMK kaitse- ja puhkealasid 2,2 miljonit korda, külastajate arv on aasta-aastalt tõusnud. RMK koosseisu kuuluvad Sagadi metsakeskus, Elistvere loomapark ning Põlula kalakasvandus.

Lisainfo:
Aigar Kallas
RMK juhatuse esimees
tel 528 1299
e-post aigar.kallas@rmk.ee