RMK esialgsed majandustulemused: käive 165,1, kasum 32,6 miljonit eurot 12.02

Esialgsete majandustulemuste kohaselt ulatus RMK käive 2015. aastal 165,1 miljoni euroni, dividendide tulumaksustamisjärgne kasum oli 32,6 miljonit eurot. Käivet õnnestus võrreldes 2014. aastaga säilitada samal tasemel (kasv 1%), puidu hindade langusest tingituna kahanes kasum 20%.

RMK juhatuse esimehe Aigar Kallase sõnul mõjutas majandustulemusi puiduhinna languse kõrval ka vähene nõudlus eeskätt küttepuidu järele. „Võrreldes 2014. aastaga alanes puidu hind 2015. aastal keskmiselt 6%,“ sõnas Kallas. „Teine poolaasta oli siiski oluliselt edukam kui esimene – läbirääkimistes partneritega õnnestus puidu müügihinda kasvatada, veidi suurendasime ka müüdud puidu koguseid.“

2015. aastal müüs RMK 3,6 miljonit kuupmeetrit puitu, liigiti jagunes see nii: palk 44%, paberipuit 36%, küttepuit 16% ning hakkpuit ja raidmed 4%.

2014. aastal teenis RMK 163,5 miljoni suuruse käibe juures 40,8 miljonit eurot kasumit. 2016. aastaks prognoosib RMK 171 miljoni suurust käivet, millelt plaanitakse teenida 37 miljonit eurot kasumit. 

RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK teenib riigile metsa majandades tulu, kasvatab metsauuendusmaterjali ja korraldab metsa- ja looduskaitsetöid. Lisaks loob RMK looduses liikumise võimalusi oma puhke- ja kaitsealadel ja kujundab loodusteadlikkust. RMK koosseisu kuuluvad ka Sagadi metsakeskus, Elistvere loomapark, Põlula kalakasvandus ja Tartu puukool. RMK-s töötab üle 700 inimese, riigimetsas tööd saavate inimeste arv ulatub aga 5000-ni.

Lisainfo:
Aigar Kallas
RMK juhatuse esimees
tel 528 1299
e-post aigar.kallas@rmk.ee
www.rmk.ee