Põlula kalakasvandusest viidi jõgedesse esimesed siia noorkalad  17.10

RMK Põlula kalakasvatustalitus asustas oktoobrikuu esimesel poolel Pärnu jõkke ja Põhja-Eesti jõgedesse kokku üle 125 000 siia ja lõhe noorkala.

Eelmise aasta sügisel algas siia kasvatamise katse Põlulas. TÜ Eesti Mereinstituudi abiga püüti Pärnu jõest sugukalad, kellelt koguti noorkalade kasvatamiseks vajalik mari ja niisk. Mari viljastati ja hautati ning noorkala kasvatati suureks kalakasvanduses. „Siia kasvatamise katsetamine on vajalik, et aidata edaspidi kaasa halvas seisus olevate siia asurkondade taastamisele,“ selgitas RMK Põlula kalakasvatustalituse juhataja Kunnar Klaas. 

Katse tulemusena asustati oktoobrikuu esimeses pooles Pärnu jõkke 34 000 ühesuvist noorkala. Siigade keskmine kaal oli 17,45 g. 

Asurkondade taastamise eesmärgil viidi Põhja-Eesti jõgedesse 91 000 ühe- ja kahesuvist lõhe noorkala, nendest Valgejõkke 61000, Loobu jõkke 10000, Purtse jõkke 5000, Pühajõkke 5000 ühesuvist noorkala ja Purtse jõkke 10 000 kahesuvist noorkala. Kahesuvised lõhe noorkalad kaalusid keskmiselt 44,0 g ja ühesuvised 6,0 g.  

Põlula kalakasvandusest asustatakse noorkalu kaks korda aastas kevadel ja sügisel, kui jõgede ja kalakasvanduse vee temperatuurid on sarnased ning jõgede asurkonnad vajavad kalakasvatusliku taastootmise tuge. 

Alates 1997. aastast on Põlula kalakasvatuskeskus jõgedesse asustanud üle 5,3 miljoni lõhe, meriforelli, jõeforelli ja siia noorkala. 2014. aasta alguses liideti keskus RMK koosseisu. 

Lisainfo:
Kunnar Klaas
RMK Põlula kalakasvatustalituse juhataja
Tel 527 8245
e-post kunnar.klaas@rmk.ee

www.rmk.ee/organisatsioon/polula-kalakasvandus