Näitused tutvustavad puidust tehasemaju ja arenevat puidutööstust 30.06

RMK Tallinna kontori aatriumis avati kaks uut näitust, mis tutvustavad konkursile “Aasta tehasemaja 2016” esitatud silmapaistvamaid puitmaju ning Eesti metsandus- ja puidutööstussektori viimase aja suuremaid investeeringuid.

Näiteks saab näitusel ülevaate maailma kõrgeimast puithoonest, mille ehitas Norras valmis Eesti ettevõte AS Kodumaja. Sensatsiooniline 14-korruseline puithoone tunnistati “Aasta tehasemaja 2016” konkursi tänavuseks võitjaks. Võidutöö kõrval esitati konkursile 22 puidust meistriteost, teiste seas eestlaste poolt välja töötatud ligi null-energiahoone, Norras asuva passiivmaja standardi järgi ehitatud tervisekeskus ning mitmed tehases element- või palkmajadena valmistatud eramud, kortermajad ja avalikud hooned. 

Konkurssi “Aasta tehasemaja 2016” korraldavad Eesti Puitmajaliit ja -klaster, kes valivad iga aasta välja parimad Eesti puitmajatehastes valminud majad, et tutvustada puitu kui loodussõbralikku ja terve elukeskkonna loomiseks sobivat materjali. 

Puidu väärtuslikkusele keskendub ka Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu kokku pandud väljapanek. Eesti ainsat taastuvat loodusvara kasvatav, majandav ja väärindav tööstusharu on aastatel 2014 ja 2015 investeerinud ligi 300 miljonit eurot selleks, et suurendada tootmismahte ja puidule antavat lisandväärtust. Näitusel esitletakse liitu kuuluvate ettevõtete viimase aja mahukamaid ja märgilisemaid investeeringuid. 

Näitus RMK majas Tallinnas, Toompuiestee 24 on avatud igal tööpäeval kell 9-18. Näituste külastamine on tasuta ja jäävad avatuks augusti lõpuni. Lisaks saab kohapeal infot looduses liikumise võimaluste kohta kaunil Eestimaal ning tutvuda RMK tegevusega Eesti riigile kuuluva metsa majandamisel. 

RMK on Eesti riigimetsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK teenib riigile metsa majandades tulu, kasvatab metsauuendusmaterjali ja korraldab metsa- ja looduskaitsetöid. Lisaks loob RMK looduses liikumise võimalusi ja kujundab loodusteadlikkust. RMK koosseisu kuuluvad Sagadi metsakeskus, Elistvere loomapark, Tartu puukool ning Põlula kalakasvandus.

Lisainfo:
Mari-Liis Kitter
RMK kommunikatsioonijuht
Tel 514 5954
e-post mari-liis.kitter@rmk.ee