KIK toetab RMK-d poollooduslike koosluste taastamisel 03.03

RMK ja Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) sõlmisid lepingu, mille kohaselt rahastab KIK selle ja järgmise aasta jooksul RMK tegevust poollooduslike koosluste taastamisel 471 600 euroga.

KIKi sihtfinantseeringu toel peaks poollooduslike koosluste olukord paranema 262 hektaril riigimaal. Pooled aladest asuvad Saaremaal, umbes viiendik Tartumaal ja Läänemaal. KIKi toetus on ette nähtud poollooduslike koosluste taastamiseks vajalike raiete tegemiseks, alasid hakkavad edaspidi hooldama rentnikud.  
 
KIK rahastab nimetatud tööd oma keskkonnaprogrammist, mis jagab toetuseks Eesti keskkonnatasudest laekuvat raha. Lisaks rahastab RMK tegevust poollooduslike koosluste taastamisel Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond ning sellesse panustab omavahenditest ka RMK.