RMK koristas eelmisel aastal metsast hiigelkoguse prügi 26.02

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) koristas enda hoole all olevast riigimetsast 2015. aastal 572 tonni prügi, mis on ümberarvestatult umbes 38 rongivagunitäit. Võrreldes aasta varasemaga koristas RMK metsast kaks korda rohkem prügi, raha kulus selleks 145 000 eurot.

„Olukord on ootamatult kehv ja loomulikult ajab see, kui keegi oma prügi metsa alla sokutab, metsamehel südame täis,“ kommenteeris RMK juhatuse liige Tiit Timberg. Tema sõnul suurendas mullust prügi kogust seegi, et RMK sai enda valdusesse mitmeid seni reformimata riigimaa tükke, kuhu oli aja jooksul kerkinud isetekkelisi prügimägesid. „Näiteks Jõelähtme vallas Harjumaal saime mullu enda käsutusse maatüki, kust koristasime vastse maaomanikuna esimese asjana ära 146 tonni prügi,“ meenutas Timberg.  

Kõige hullem ongi olukord prügiga Harjumaal ja Ida-Virumaal, kust pärines üle poole mullu RMK koristatud prahist. „Otsime probleemile lahendust mitmel moel,“ sõnas Tiit Timberg. „Oleme paigutanud tõenäolisematesse prügistuskohtadesse valvekaameraid ja tänu nendele on esimesed prügistajad juba ka karistada saanud, aga on selge, et tulemuslikum on tegeleda probleemi tekkepõhjustega.“ Nii plaanibki RMK sel aastal tihedamalt suhelda kohalike omavalitsustega eeskätt Harju- ja Ida-Virumaal, et teha selgeks, kui paljud sealsed majapidamised on vabastatud liitumisest olmejäätmete veosüsteemiga või pole selle süsteemiga muul põhjusel liitunud. „Kui selliseid majapidamisi on üle 2%, näeb jäätmeseadus ette kohaliku omavalitsuse vastutuse tavajäätmete ning nendest põhjustatud saastekulu katmisel.“  

Samuti kutsub RMK üles kõiki valvsaid inimesi metsareostajaid teolt tabades pildistama, nende autonumbreid üles kirjutama ning edastama tõendusmaterjali keskkonnainspektsioonile (telefon 1313, e-post 1313@112.ee) või kohalikule omavalitsusele. Vastavalt jäätmeseadusele saab eraisikust prügi metsa alla viijat praegu karistada kuni 1200-eurose rahatrahviga. Juriidilisest isikust prügistaja puhul on trahvisumma kuni 3200 eurot.

Valdava osa (83%) möödunud aastal riigimetsast koristatud prügist moodustavad olme- ja ehitusjäätmed, ülejäänu on metall, ohtlikud jäätmed, klaas.

2014. aastal koristati riigimetsast prügi 270 tonni ning selleks kulus 52 000 eurot. 2015. aastaga võrreldavas koguses pole metsast prügi välja toodud ühelgi aastal pärast 2008. aasta „Teeme ära“ aktsiooni, toona sai RMK mets puhtamaks 1500 tonnist prahist.

RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK hoole all on pool Eesti metsast. RMK teenib riigile metsa majandades tulu, kasvatab metsauuendusmaterjali ja korraldab metsa- ja looduskaitsetöid. Lisaks loob RMK looduses liikumise võimalusi oma puhke- ja kaitsealadel ja kujundab loodusteadlikkust. RMK koosseisu kuuluvad ka Sagadi metsakeskus, Elistvere loomapark, Tartu puukool ning Põlula kalakasvandus. RMK-s töötab üle 700 inimese, riigimetsas tööd saavate inimeste arv ulatub aga 5000-ni.    

Lisainfo: Tiit Timberg
RMK juhatuse liige
tel 504 5761
e-post tiit.timberg@rmk.ee