Alanud registreerumine RMK teadusseminarile 12.01

RMK viies teadusseminar toimub reedel, 12. veebruaril Tartus.

Tutvustamisele tulevad RMK rahastatavate rakendusuuringute ja teadustööde tulemused, seminari kolm suuremat teemaplokki on: metsakaitse, metsa aineringed ja metsis Eesti metsades. Lisaks annavad oma teadustööst ülevaate doktorandid ning looduskaitseliste rakendusuuringute läbiviijad. 

Seminarist osavõtt on tasuta, vajalik on eelnev registreerumine, mida saab teha siit. Sel korral toimub teadusseminar Heino Elleri nimelise muusikakooli 2014. aastal valminud Eduard Tubina nimelises saalis aadressil Lossi 15, Tartu.

RMK teadusseminari ajakava

09:30 – 10:00 Saabumiskohv

10:00 – 10:10 Avasõnad

10:10 – 11:05 I SESSIOON – Metsakaitse

Ettekanded RMK teadusprojektist „Metsakultiveerimisega seotud metsakaitseprobleemid Eesti metsanduses ning nende vältimine keskkonnasäästlike tõrjevõtetega“.

Tutvustatakse uuringuid putukkahjurite tõrjest uuendusraie lankidel, putukkahjuritest kui seenpatogeenide levitajatest ning seeneliikide taksonoomiat ja dünaamikat metsamullas. Sibul, I., Ploomi, A., Remmelgas, R., Rähn, E.

11:05 – 11:20 Kohvipaus

11:20 – 12:25 II SESSIOON – Metsa aineringed

Ettekanded RMK teadusprojektist „Muudetud veerežiimiga metsade süsiniku ja lämmastikuringe“.

Tutvustatakse kuivendatud kõdusoometsades läbi viidud uuringuid kasvuhoonegaaside lendumisest, süsiniku ja lämmastiku sidumisest, mikroorganismidest ning biomassi produktsioonist. Mander, Ü., Truu, J., Uri, V.

12:25 – 13:15 Lõuna

13:15 – 14:25 III SESSIOON – postrid ja külalisettekanded

13:15 – 13:45 Postrite sessioon

„Ressursiefektiivne biomassi taaskasutus elektri ja soojuse koostootmisel – puutuha taaskasutus metsanduses“, Pitk, P.

Doktorandi ettekanne

14:25 – 14:40 Kohvipaus

14:40 – 15:30 IV SESSIOON – Metsis Eesti metsades

Ettekanded RMK teadusprojektist „Metsise elupaigakvaliteeti määravate tegurite kompleksuuring“.

Tutvustatakse uuringuid metsise elupaikadest ja nende kaitsmisest ning kisklussurvest metsisele. Lõhmus, A., Oja, R.

15:30 – 16:00 Parima postri ja ettekandja väljakuulutamine ning teadusseminari lõpetamine

Lisainfo teadusseminari kohta:

Kristi Parro
RMK kommunikatsiooniosakonna projektijuht
tel 5646 6479
e-post kristi.parro@rmk.ee

Lisainfo RMK teadustegevuse kohta www.rmk.ee/teadus