Tartus tulekul metsanduse teadusseminar 28.01

Alanud on registreerimine 12. veebruaril Tartus Dorpati konverentsikeskuses toimuvale neljandale RMK teadusseminarile, kus esitletakse säästva metsanduse kohta käivate uuringute (vahe)tulemusi.

Neljas RMK teadusseminar toob osalejateni värsked teadlaste ettepanekud seadusloome parendamiseks,  tutvustab võimalusi kuusekändude kasutamiseks energiatootmises ja metsise elupaikade taastamiseks. Oma teadustöödest annavad ülevaate ka Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli maateaduste ja ökoloogia doktorikooli doktorandid.  

Dorpati konverentsikeskuses peetav RMK teadusseminar on tasuta ning sellest on oodatud osa saama metsanduse ja looduskaitse valdkonna töötajad, metsaomanikud, üliõpilased ning kõik teised huvilised. Seminarile saab RMK kodulehel registreeruda 9. veebruarini.  

RMK alustas sihipärase teadustegevuse toetamisega aastal 2008. Tänaseks on rahastatud 11 rakendusuuringut kogusummas 1,1 miljonit eurot.    

RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK teenib riigile metsa majandades tulu, kasvatab metsauuendusmaterjali ja korraldab metsa- ja looduskaitsetöid. Lisaks loob RMK looduses liikumise võimalusi oma puhke- ja kaitsealadel ja kujundab loodusteadlikkust. RMK koosseisu kuuluvad Sagadi metsakeskus, Elistvere loomapark, Tartu puukool, 70% Eesti-Soome ühisettevõttest AS Eesti Metsataim ning Põlula kalakasvatuskeskus. RMK-s töötab üle 700 inimese.  

Lisainfo:
Kristjan Tõnisson 
RMK looduskaitse peaspetsialist, teadusseminari korraldaja 
tel 5691 8728 
e-post kristjan.tonisson@rmk.ee 
www.rmk.ee/teadus