RMK toetab Eesti Maaülikooli metsandustudengite õpinguid 14.10

Eesti Maaülikooli ja RMK koostöös valiti välja tänavused RMK stipendiaadid. RMK motiveerib Eesti Maaülikooli metsamajanduse õppekava magistriastme üliõpilaste õppeedukust Heino Tederi nimelise stipendiumiga ning metsanduse õppekava doktoriastme üliõpilaste doktoriõpinguid Endel Laasi nimelise stipendiumiga.

Endel Laasi nimeline 4800 euro suurune aastastipendium määrati sellel aastal Reimo Lutterile, kelle doktoritöö keskendub lühikese raieringiga majandatavate lehtpuuistandike ökoloogilisele ja majanduslikule analüüsile (juhendajad Hardi Tullus ja Arvo Tullus) ning Hardo Beckerile, kes uurib süsiniku- ja lämmastikuringet erinevates metsaökosüsteemides (juhendaja Veiko Uri).  Heino Tederi nimelist 3200 euro suurust stipendiumi makstakse sellel õppeaastal kahele magistriastme üliõpilasele: Teele Vaarendile ning Aleksei Potapovile. 

RMK jaoks on metsandusliku kõrghariduse ja teadustöö toetamine missioonist tulenev tegevus, ent sellel on ka selge praktiline väärtus. „Loodame seeläbi saada uut ja Eesti oludele kohandatavat teadmist, mida säästva metsamajandajana oma igapäevatöös kasutada,“ sõnas RMK juhatuse liige Tiit Timberg. „Riiklikule doktorandi stipendiumile maksame sama palju lisaks ka seetõttu, et soodustada pühendumist teadustööle ning suurendada doktorantuuri nominaalajaga lõpetajate hulka,“  selgitas Tiit Timberg.

Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fondi juhatuse liige Kairit Prits sõnas, et RMK puhul saab rääkida pikaajalisest ning vastastikku kasulikust koostööst: „Oma valdkonna tudengite õpingute toetamine on tänuväärne panustamine ühiskonda, kuna võimaldab hea eeskujuna tõsta mainet ka tulevase praktika- ja tööandjana. Sektori poolt õppeedukust stimuleeriv stipendium võimaldab üliõpilastel areneda tulevikus Eesti maaelu ja arengu promootoriteks.“

Stipendiumid määratakse üheks õppeaastaks ning need makstakse välja võrdsetes osades septembrist juunini. Stipendiumid antakse laureaatidele pidulikult üle Eesti Maaülikooli akadeemilisel aktusel 6. novembril. RMK on Eesti Maaülikooli tudengite õpinguid toetanud juba kaheksa aastat.

Lisainfo:
Kairit Prits
EMÜ Joosep Tootsi Fondi juhatuse liige
tel 731 3044
e-post kairit.prits@emu.ee

Tiit Timberg
RMK juhatuse liige
tel 504 5761
e-post tiit.timberg@rmk.ee