RMK mitmekesistab loodusõpet interaktiivse metsaviktoriiniga 06.04

Alates tänasest ootab RMK eri vanuses kooliõpilasi osalema interaktiivses metsaviktoriinis, mille käigus selgitatakse välja tänavused parimate loodusteadmistega klassid. Ühtlasi saavad koolid end kirja panna kevadistesse tasuta loodusõppeprogrammidesse RMK looduskeskustes üle Eesti.

RMK Oandu looduskeskuse juhi Tiina Neljandiku sõnul on metsaviktoriin õpetajatele hea võimalus loodusõpet mitmekesistada ning ainet läbi väikese võistlusmomendi põnevamaks muuta. “RMK looduskeskuste töötajate poolt koostatud küsimuste ring on lai – alates loomadest ja lindudest ning lõpetades mulla, looduskaitse ja vanarahva tarkustega,” tutvustas Neljandik ning lisas, et kõikidele küsimustele antakse viktoriini lõppedes ka selgitustega õiged vastused. Metsaviktoriini küsimustele vastamiseks on õpetajad varasematel aastatel kasutanud klassiruumis grupitöid või vastusevariantide ühiseid arutelusid.

Neljateistkümnendat korda toimuvast RMK metsaviktoriinist saab osa võtta 6.-29. aprillini. Võitjad selgitatakse välja kolmes vanuseklassis ning tehakse teatavaks 6. mail viktoriini kodulehel. Parimatele õpilastele ja nende juhendajatele on välja pandud auhinnad – selleks, et tublimad klassid saaksid õpitut metsas täiendada, on tänavu suurendatud auhinnaprogrammide arvu, mille juurde kuulub ka sõidukompensatsioon.

Metsaviktoriinis käib tulemuste arvestus klasside kaupa, kuid iga õpilane vastab küsimustele iseseisvalt, sisestades keskkonda individuaalse koodi. Küsimused on koostatud kahes raskusastmes: 1.-4. klassile ja 5.-12. klassile. Kõik õpetajad on teretulnud viktoriiniküsimustega tutvuma ja oma klassi kirja panema aadressil: www.loodusegakoos.ee/metsakool/metsaviktoriin. Juba neljandat aastat on avatud ka viktoriini venekeelne keskkond.

Eelmisel aastal võttis metsaviktoriinist osa ligi 9200 õpilast 209 kooli 906 klassist.

Alates tänasest saavad koolid end registreerida ka RMK kevadistesse tasuta loodusõppeprogrammidesse. Üle 90 erineva õppeprogrammi viiakse läbi 14 RMK looduskeskuses. Programmide käigus saab uurida nii puid kui mulda, vaadelda kevadist linnuelu või koguda suviseks retkeks looduses liikumise tarkusi. Koolide suure huvi ja piiratud osalejate arvu tõttu tuleks klassidel kiiresti sobivast looduskeskusest meelepärane programm välja valida ning end kirja panna veebilehel www.loodusegakoos.ee/metsakool.

RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK teenib riigile metsa majandades tulu, kasvatab metsauuendusmaterjali ja korraldab metsa- ja looduskaitsetöid. Lisaks loob RMK looduses liikumise võimalusi puhke- ja kaitsealadel ja kujundab loodusteadlikkust. RMK koosseisu kuuluvad Sagadi metsakeskus, Elistvere loomapark, Tartu puukool, AS Eesti Metsataim ning Põlula kalakasvatuskeskus. RMK-s töötab üle 700 inimese, ent riigimetsas tööd saavate inimeste arv ulatub 5000-ni.