Oktoobris asustati Eesti jõgedesse 140 000 noort lõhe ja meriforelli  23.10

RMK Põlula kalakasvandus asustas oktoobris Pärnu jõkke ja Põhja-Eesti jõgedesse üle 140 000 lõhe ja meriforelli noorkala. Koos kevadise asustamisega turgutati looduslikke populatsioone ja parandati kalameeste püügivõimalusi sel aastal enam kui 330 000 noorkalaga.

Kalavarude taastamiseks asustati oktoobrikuus jõgedesse 127 000 tänavusuvist lõhe, 3000 kahesuvist lõhe ning 10 000 tänavusuvist meriforelli.  

Paljudel jõgedel asuvad noorkaladele kasvamiseks sobivad kärestikulised elupaigad paisudest ülevalpool ega ole jõkke tõusvatele kudekaladele kättesaadavad, mistõttu puudub neis ka looduslik järelkasv. Asurkondade taastamisel on RMK Põlula kalakasvatusosakonna juhi Kunnar Klaasi sõnul hea ära kasutada just tõkestatud alade potentsiaali. „Seal ei paku kasvandusest pärit lõhe noorkalad  vabade elupaikade ja toidu pärast konkurentsi looduslikele noorkaladele,“ selgitas ta.  

Tänavusuviseid lõhesid asustati oktoobris Pärnu jõkke Sindi paisust ülesvoolu asuvatele kärestikele 20 000, Valgejõkke Kotka paisust ülesvoolu 49 000, Purtse jõkke Sillaoru paisust ülesvoolu 32 000, Loobu jõkke Joaveski paisust ülesvoolu 21 000  ja Pühajõkke 5000 isendit. Need lõhed on koorunud tänavu kevadel ning alles väikesed, keskmiselt 6,2 grammi. Jõest lahkuvad nad merre toitumisrändele alles kaheaastasena ehk pooleteise aasta pärast.  

10 000 tänavusuvist meriforelli asustati Pühajõkke ja 3000 kahesuvist lõhe, mis kaaluvad keskmiselt 20 grammi, Purtse jõkke.

Noorkalade asustamiseks väljastab load Keskkonnaamet, load tuginevad Tartu Ülikooli Eesti mereinstituudi soovitustele ja kalade head tervislikku seisundit kinnitavale Veterinaar- ja toidulaboratooriumi uurimisteatele.     

Alates 1997. aastast on Lääne-Virumaal Rägavere vallas Lavi allika väljavoolul asuv Põlula kalakasvandus kasvatanud ja Eesti jõgedesse asustanud üle viie miljoni lõhe, meriforelli ja jõeforelli. Põlula kalakasvandus kuulub RMK koosseisu alates 2014. aasta algusest.

RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK teenib riigile metsa majandades tulu, kasvatab metsauuendusmaterjali ja korraldab metsa- ja looduskaitsetöid. Lisaks loob RMK looduses liikumise võimalusi oma puhke- ja kaitsealadel ja kujundab loodusteadlikkust. RMK koosseisu kuuluvad ka Sagadi metsakeskus, Elistvere loomapark ja Tartu puukool. RMK-s töötab üle 700 inimese, riigimetsas tööd saavate inimeste arv ulatub aga 5000-ni.  

Lisainfo:
Kunnar Klaas
RMK Põlula kalakasvatusosakonna juhataja
tel 527 8245
e-post kunnar.klaas@rmk.ee