Nõukogu kinnitas RMK ja AS Eesti Metsataime majandustulemused 06.03

RMK nõukogu kinnitas eile õhtul lõppenud koosolekul RMK 2014. aasta auditeeritud majandusaasta aruande, mille kohaselt teenis ettevõte 163,5 miljoni euro suuruse käibe juures 44,6 miljonit kasumit. RMK käive suurenes aastaga 5% ja kasum 25%.

2014. aastal müüs RMK 3,2 miljonit kuupmeetrit metsamaterjali, mis on sama palju kui aasta varem. Kasumi kasvu tingis RMK juhatuse esimehe Aigar Kallase sõnul palkide osakaalu suurenemine müügimahus. Viimane oli omakorda tingitud paranenud metsatööde kvaliteedist ning kohaliku töötleva tööstuse suurenenud võimekusest peenemat metsamaterjali töödelda. Palgid moodustasid RMK 2014. aasta kogumüügist 45%, paberipuit 36%, küttepuit 15% ning hakkpuit 4%.

2015. aasta käibeks prognoosib RMK 169,3 miljonit eurot ning puhaskasumiks 35,2 miljonit eurot. Raiutava puidu kogust on sel aastal küll kavas mõnevõrra suurendada, ent kuna kasv tuleb riigi omandisse juurde vormistatud ning aastaid hooldamata metsamaade majandamise arvelt, suureneb madalakvaliteedilise puidu osakaal müügimahus ja sellest ka väiksem kasum.

RMK nõukogu kinnitas eile ka AS Eesti Metsataime eelmise majandusaasta aruande. Praegu täielikult RMK koosseisu kuuluv ettevõte teenis 1,3 miljoni eurose käibe juures 272 000 eurot kasumit. AS Eesti Metsataime käive kasvas aastaga 24%, kasum vähenes 30%. Kasumi vähenemise peamiseks põhjuseks oli tootmismahtude kasvatamine, mille tulemus realiseerub tulenevalt metsataimede tootmistsükli pikkusest kahe aasta pärast. RMK sai ettevõtte ainuomanikuks tänavu veebruaris, enne seda kuulus sellest Eestile 69,9% ning Soome riigimetsa majandajale 30,1% .

RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK teenib riigile metsa majandades tulu, kasvatab metsauuendusmaterjali ja korraldab metsa- ja looduskaitsetöid. Lisaks loob RMK looduses liikumise võimalusi oma puhke- ja kaitsealadel ja kujundab loodusteadlikkust. RMK koosseisu kuuluvad Sagadi metsakeskus, Elistvere loomapark, Tartu puukool, AS Eesti Metsataim ning Põlula kalakasvatuskeskus. RMK-s töötab üle 700 inimese.