Konverentsil "Forest Europe" rõhutati metsade tähtsust  26.10

Euroopa metsade jätkusuutliku majandamise tagamisele suunatud konverentsil "Forest Europe" allkirjastasid 38 riigi esindajad otsused, millega soovitakse senisest enam pöörata tähelepanu metsade rollile muutuvas maailmas nii kliimamuutuste leevendaja kui rohemajanduse peamise panustajana.

"Riigid näitasid üles soovi tugevdada veelgi rahvusvahelist koostööd ja leppida kokku järgmised sammud selleks, et kaitsta ja jätkusuutlikult kasutada maailma metsaressurssi," ütles keskkonnaministeeriumi asekantsler Marku Lamp, kes esindas Eestit 20. ja 21. oktoobril Madridis toimunud Forest Europe 7. ministrite konverentsil ja Forest Europe erakorralisel ministrite konverentsil.

"Seni võetud kohustuste täitmise ülevaates hinnati kõrgelt ka Eesti panust nii mitmekülgse metsanduse suunamise kui mitmete innovatiivsete lahenduste väljatöötamise eest metsaressursi arvestuse pidamises ja puidukaubanduse edendamisel," sõnas Lamp. Lisaks on Eestil arvestatavalt head näitajad kaitstavate metsade ja surnud puidu koguse osas, mis on oluliseks eelduseks metsade loodusliku mitmekesisuse säilitamiseks.

Konverentsil rõhutati metsade olulist rolli majandusele, ka Eestis annab metsandus SKP-sse üle 5%, olles Euroopas selle näitaja osas kolmandal kohal. Euroopa maailmajaost on metsadega kaetud juba 33% ning metsasektor pakub otseselt tööd enam kui 3 miljonile inimesele, lisaks lugematule arvule kaudsetele töökohtadele. Eestis on otseselt metsandusega seotud ligikaudu 35 000 töötajat.

Mitmed konverentsil osalenud riigid leidsid, et metsade mitmekülgne kasutamine võimaldab senisest veelgi enam luua rohelisi töökohti ja aidata kaasa Euroopa riikide rohelisele majanduskasvule.

"Euroopa metsadel on oluline ka roll kliimamuutustega võitlemisel ja kohanemisel. Kasvav metsade pindala ja jätkusuutlikult majandatud metsad seovad üha enam süsinikku ning puidukasutuse suurendamine võimaldab seda kasutada fossiilsete materjalide ja kütuste asemel," märkis Lamp.

Konverentsil avaldatud Euroopa metsade raporti kohaselt jõudis aastatel 2005 kuni 2015 iga-aastane keskmine metsades seotava süsiniku kogus 719 miljoni tonnini. See moodustab 9% kogu kasvuhoonegaaside sidumisest regioonis.

Tänavu toimunud Euroopa ministrite konverents oli järjekorras seitsmes, esimest korda koguneti 25 aastat tagasi. Konverentsidel käsitletakse ja kujundatakse seisukohad metsanduse jaoks aktuaalsetel teemadel. Vastuvõetud otsuste kaudu on defineeritud jätkusuutliku metsanduse olemus ja need on aluseks riikide, sh Eesti metsandust puudutavatele metsandusprogrammidele, arengukavadele ja õigusaktidele.

Täpsema info Euroopa metsade seisundi kohta leiab Forest Europe kodulehelt: http://www.foresteurope.org/fullsoef2015