Üleskutse mälestuste kirjapanekuks 05.11

Lembitu Twerdianski (varem Tarang) kutsub kõiki metsanduse alal töötavaid või töötanud inimesi kirja panema oma mälestusi, et panna kokku väärikas mälestusteraamat.
Lembitu Twerdianski:

Kuigi metsameestelt on ilmunud mõningad mälestusteraamatud, ei saa meie metsalugu nende rohkuse üle kiidelda. Oleme alustanud uue metsameeste mälestustele pühendatud raamatu koostamist. Kutsume kõiki kasvõi mõnda seika oma metsameheelust kirja panama. Küllap on igaühel midagi huvitavat meeles oma tööst metskonnas, metsamajandis või hilisemal ajal metsaametites, metsa- või keskkonnainspektsioonis, RMO (Riigi Metsamajanduse Organisatsioon), RMK süsteemis. Kõige tänuväärsemad on muidugi vanemate, ammu pensionil olevate metsameeste mälestused, sest need võivad varsti igavesti kustuda.

Seepärast palve ka noorematele: kui teie tutvusringkonnas on vanu metsamehi, kes ise ei saa kirjutada või ei tea sellest üleskutsest, palun küsitlege neid ja saatke ülestähendused. Need ei pea olema üldse kirjanduslikus vormis, vaid võivad olla vaid mõnelauselised meenutused või mõttekillud mõnest meeldejäänud naljakast, omapärasest või muidu tähelepanu äratanud sündmusest. Kirjandusliku vormi annavad vajaduse korral juba toimetajad. Paluksin see aeg leida talve jooksul, et esimesel kevadkuul saaksin hakata raamatut kokku panema.

Mälestused palun saata aadressil: letarang@gmail.com.
Võib saata ka postiaadressil:  Haapsalu, Ungru tee 2, 90403.

Lembitu Twerdianski (varem Tarang)

PS. Näidistena võite lugeda jutukesi minu  blogist http://vanametsameheblogi.blogspot.com/