Tartus esitletakse metsanduse ja looduskaitse teadusuuringuid 13.02

Reedel, 14. veebruaril toimub Tartus Dorpati konverentsikeskuses kolmas RMK teadusseminar, kus antakse ülevaade värskeimatest teadusuuringutest looduskaitse ja säästva metsanduse vallas.
RMK juhatuse esimehe Aigar Kallase sõnul on fookus RMK poolt rahastatavate teadustööde praktilisel kasutusel. “Näiteks on lõppemas kolm aastat kestnud uurimisprojekt turberaiete kohta, mis peaks metsaomanikele andma paremaid teadmisi metsade loodussõbralikuks majandamiseks kohtades, kus lageraie erinevatel põhjustel pole soositud, näiteks kaitsealade piiranguvööndi metsades,” sõnas ta.  

Eelmisel aastal rahastas RMK kolme olulist teadustööd, neist mahukaim tegeleb metsise elupaigakasutust piiravate ja soodustavate teguritega metsamaastikus. Eesti teadlased uurivad ka kuivendatud metsade rolli kliimamuutustes ja töötavad välja metoodikat lageraiete mõju hindamiseks ja võimalike konfliktide ennetamiseks maastiku tasandil.  

Lisaks tutvustatakse seminaril kuusekändude juurimisega kaasnevaid keskkonnamõjusid ning kuusekändude potentsiaali toormeallikana energiatootmises. Oma teadustöödest annavad ülevaate ka Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli maateaduste ja ökoloogia doktorikooli doktorandid.   Dorpati konverentsikeskuses peetav RMK teadusseminar on tasuta ning sellest on oodatud osa saama metsanduse ja looduskaitse valdkonna töötajad, metsaomanikud, üliõpilased ning kõik teised huvilised. Seminarile saab RMK kodulehel registreeruda 12. veebruarini. Eelmine RMK teadusseminar toimus 2012. aastal.  

RMK alustas sihipärase teadustegevuse toetamisega kuus aastat tagasi, aastatel 2011−2014 eraldatakse rakendusuuringute läbiviimiseks 767 000 eurot.  

RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK teenib riigile metsa majandades tulu, kasvatab metsauuendusmaterjali ja korraldab metsa- ja looduskaitsetöid. Lisaks loob RMK looduses liikumise võimalusi ja kujundab loodusteadlikkust. RMK koosseisu kuuluvad Sagadi metsakeskus, Elistvere loomapark, Tartu puukool, 70% Eesti-Soome ühisettevõttest Eesti Metsataim ning alates 2014. aastast ka Põlula kalakasvandus. RMK-s töötab ligi 800 inimest.  

Lisainfo: Kristjan Tõnisson
RMK looduskaitse peaspetsialist, teadusseminari korraldaja
Telefon 5691 8728
e-post Kristjan.tonisson@rmk.ee
www.rmk.ee/organisatsioon/teadustegevus