RMK sai ülesande puhastada Eesti-Vene piiriala 25.09

Vabariigi Valitsus andis tänasel, 25. septembril toimunud istungil RMK-le korralduse puhastada Eesti ja Venemaa vahelist ajutist kontrolljoont.
RMK ülesanne on ajutise kontrolljoone piiririba alalt puude, võsa ja põõsaste ning mahalangenud puude eemaldamine, äravedu ja pinnase tasandamine, sealhulgas kändude juurimine. Võsast ja puudest puhastatava idapiiri maismaaosa ja läbitava patrullraja kogupikkus on 136 kilomeetrit. Kümne meetri laiuselt kogu riba puhastamise korral on töömahuks kokku 136 hektarit.

Politsei- ja piirivalveamet koostöös maa-ametiga peavad rajama ajutise kontrolljoonega piirnevate katastriüksuste piirisihid ja tähistama katastriüksuste piirid. Piiriala puhastamise kogumaksumus selgub pärast seda, kui politsei- ja piirivalveamet piiri maha märgib.

Ajutise kontrolljoone all mõistetakse mõttelist joont, mis eraldab Eesti jurisdiktsioonile alluvat Eesti territooriumi sellele mittealluvast Eesti osast. Piiririba on maismaal kuni 10 meetri laiune riigipiiriga paralleelselt kulgev maa-ala piirijoonest sisemaa poole.